Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Suïcidepreventie: werken aan hoop (ID nummer: 400113)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Verlies van hoop, het gevoel klem te zitten, het niet meer zien van perspectieven en alternatieven, met verlies van gevoel van eigen identiteit als gevolg: het zijn kenmerken van suïcidaal gedrag. De meeste mensen die aan suïcide denken willen niet dood, maar zien geen andere oplossing (meer) voor hun problemen. Het bespreken van suïcidale gedachten levert vaak voor zowel cliënten als behandelaars problemen op. In gesprek met de cliënt die denkt aan suïcide is het dan ook belangrijk om contact te maken, een werkrelatie aan te gaan en de samenwerkingsrelatie te optimaliseren.

Het oplossingsgerichte gesprekskader wordt veelal gebruikt bij suïcidepreventie en de behandeling van suïcidaal gedrag. Het is een positieve vorm van cognitieve gedragstherapie en bij uitstek een geschikte methodiek om de cliënt te ondersteunen. Hierbij ligt de focus op sterke kanten en de eigen regie van de cliënt. Omdat de autonomie van de cliënt hierdoor goed is gewaarborgd, bevordert dit de werkrelatie tussen cliënt en professional. Door met de cliënt (en diens naasten) te zoeken naar hoe de cliënt eerder in zijn leven problemen en situaties heeft overwonnen wordt een beroep gedaan op de aanwezige hulpbronnen en sterke kanten van de cliënt. Dit komt de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen ten goede. Daarnaast kan de professional de cliënt een hoopvol perspectief laten visualiseren en hierna samen met de cliënt uit te zoeken welke stapjes hij kan maken richting dit doel. Hoop doet leven, en een het toewerken naar een zinvol, realistisch en haalbaar doel genereert hoop. Eén klein verschil kan belangrijk zijn om weer hoop te krijgen.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus kun je:

  • contact maken en een werkrelatie aangaan met een cliënt waarbij sprake is van suïcidaal gedrag doormiddel van het hanteren en toepassen van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en constructen uit de positieve psychologie
  • samen met de cliënt SMART behandeldoelen en bijbehorende middelen (stappenplan/behandelplan en veiligheidsplan) opstellen
  • cliënten motiveren die (nog) weinig veranderingsbereid zijn
  • de inzet van drang en drangmaatregelen bij suïcidaal gedrag verkleinen door contact te maken, te valideren, nauw aan te sluiten bij de beleving en ideeën van de cliënt
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
RegisterpleinRegisterplein
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
13
16
 ja
450
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Gz-psycholoog BIG, Basispsycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.