Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht
Teach the Teacher 1A (blended) (ID nummer: 400094)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 288-10-2020 t/m 7-8-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vanwege Covid-19 gaan we de trainingen, die zich daarvoor lenen, op een andere manier dan fysiek ontwerpen en organiseren. Dat wil zeggen dat de training bestaat uit een e-learning (al geaccrediteerd) waarna een online interactieve sessie zal plaatsvinden. Tijdens deze sessie heeft de trainer de gehele tijd contact met alle deelnemers, vindt er informatieoverdracht plaats, alsmede groepsopdrachten en plenaire besprekingen van casuïstiek.

De doelen voor deze training zijn als volgt:

1. Toepassen van gericht observeren

2. Geven van constructieve feedback in een groep en individueel

3. Bekwamen in het begeleiden van de opleiding: veilige feedback individueel en in een groep, een waardevolle en efficiënte KPB en verslaglegging, voortgangs- of begeleidingsgesprek met een aios/ co, bekend met randvoorwaarden

4. Kennis over, en toepassen van, een systematiek voor het aanleren van een medische vaardigheid

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
TtT 1A BLENDED_ programma.pdf19-5-2020 16:46204 KB
 
545
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
Locatie

Tijd08:30 - 17:00
Locatie Weesp (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
+31 88 75 534 51