Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus de NVO casusbeschrijving: Zo pak je het aan (ID nummer: 400031)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie122-9-2020 t/m 1-9-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie122-9-2020 t/m 1-9-2023
K&J/OG opleiding - overige taken122-9-2020 t/m 1-9-2023

In de cursus wordt het hele casusproces stapje voor stapje doorlopen. De richtlijnen van de NVO zijn de leidraad en worden nader uitgewerkt. Bij elke fase worden adviezen gegeven en wordt stilgestaan bij valkuilen. Er is aandacht voor het goed kunnen samenvatten van informatie en het objectief weergeven van de gegevens. De deelnemers leren hoe ze de diverse klachten kunnen groeperen en taxeren op ernst. Ze leren verbanden leggen en hypothesen opstellen. Er is aandacht voor het vormgeven en uitvoeren van een behandelplan.

Theorie en de praktische vertaling daarvan gaan steeds hand in hand. Naast het bespreken van de literatuur wordt aan de hand van casuïstiek ingegaan op elke fase.

Na afloop van de cursus:

  1. ben je op de hoogte van de eisen van de NVO wat betreft de casusbeschrijving
  2. kun je op een academisch niveau informatie samenvatten en integreren
  3. weet je welke vragen relevant zijn bij de intakefase
  4. kun je de klachten goed clusteren
  5. weet je hoe je de ernst van klachten kunt inschatten
  6. kun je klachten met elkaar in verband brengen en hypothesen formuleren
  7. kun je hypothesen omzetten naar meetbare onderzoeksvragen met de juiste onderzoeksmiddelen
  8. weet je hoe je een goed integratief beeld kunt schrijven
  9. kun je een goed behandelplan opstellen
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
16
ja
410 inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing
12
toetsing en evaluatie
De deelnemers hebben basiskennis van diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren.
Bestand 
publieke deel.pdf63 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.