Opleidingen details CMF-Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Rondom het Levenseinde (ID nummer: 399857)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31228-9-2020 t/m 27-9-2021

Deze cursus is ontstaan in samenwerking tussen Christian Medical Fellowship (500 arts-leden in Nederland), het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut voor medische ethiek en de Theologische Universiteit Kampen. De cursus behandelt diverse thema’s die spelen rondom het verlenen van zorg bij mensen in de laatste levensfase en bij het levenseinde. In vier blokken wordt dieper ingegaan op 1)  Achtergrond en ethiek rond lijden en sterven, 2) communicatie over het levenseinde en omgaan met verschillen, 3) advance care planning en overbehandeling en 4) spirituele zorg in de laatste levensfase. De cursus is gericht op praktiserende artsen en de inhoud is hier ook op toegespitst.

Leerdoelen:

  • Vanuit een overzicht van de vier grote filosofische tradities krijgt de deelnemer inzicht in het denken over sterven door de tijd heen en welke plek het euthanasievraagstuk en het debat rondom voltooid leven hierin hebben.
  • De deelnemer heeft meer inzicht gekregen in hoe het euthanasiedebat zich heeft ontwikkeld vanaf de jaren ’60, daarbij ook aandacht voor de protestantse inbreng in het debat.
  • De deelnemer heeft voldoende informatie en handvatten om in de praktijk gesprekken over het levenseinde te kunnen voeren met patiënten en naasten. 
  • De deelnemer maakt kennis met het concept van Advance Care Planning en leert de diverse aspecten op waarde schatten en toe te passen in de praktijk. Daarbij ook oog voor goede en tijdige communicatie met patient en samenwerking in de zorg.
  • De deelnemer krijgt inzicht in welke rol de existentiële dimensie speelt bij levenseindevraagstukken. Daarbij krijgt de deelnemer ook inzicht in welke rol hij/zij heeft als arts en naar wie hij een patiënt eventueel kan verwijzen?
(Meerdaagse) Nascholing
715
Standaardtarief is € 715, voor leden van CMF-Nederland en voor arts-assistenten (al dan niet in opleiding) bestaan gereduceerde tarieven
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenuitwijkmogelijkheid in geval nascholing in juni geen doorgang heeft ivm COVID-19 pandemie
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Communicatie, Advance Care Planning, deel van Achtergrond en Ethiek en Spirituele zorg628-09-202009:00 - 18:30
Advance Care Planning en Vervolg Achtergrond en Ethiek629-09-20208:30 - 16:30

CMF Nederland is de vereniging voor artsen en geneeskundestudenten, tandartsen en tandheelkundestudenten, die vanuit hun christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven.
De Molen 24
3994 DB
Houten
0631044924
Selecteer een bestand aub.