Opleidingen details Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis) afdeling Leerhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ziekenhuisfinanciën (ID nummer: 399832)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2128-10-2020 t/m 7-10-2021

Leerdoelen:

Deelnemers weten

 • Hoe het budgettair kader zorg tot stand komt en wat de betekenis hiervan is voor de ziekenhuizen
 • Deelnemers hebben kennis van;
 • De rol van de zorgverzekeraars in de curatieve zorg en waarom?
 • Het juridisch kader  is(Zorgverzekeringswet – ZVW)
 • Welke contracten er worden afgesloten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders (vorm en inhoud)
 • Welke informatie wordt uitgewisseld tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar en waarom.
 • De inhoud van meerjarenafspraken en weten wat dit betekent voor de eigen organisatie
 •  (omzetontwikkeling ziekenhuis)
 • Hoe de prijsvorming van zorg producten plaats vindt en welke zorgproducten zijn.
 • De juridische structuur van het ziekenhuis.
 • Hetgeen er in de jaarrekening staat en wat dit betekent.
 • De financiële situatie van ziekenhuizen in Nederland.
 • De wijze waarop het ziekenhuis gefinancierd wordt  en waarom?
 • De eisen die worden gesteld aan deze financiering en wat dit betekent voor de financiële doelstellingen van een ziekenhuis

Leerdoel: deelnemers passen bovenstaande theorie toe in de uitwerking van een representatieve casus uit de praktijk van het zieke

Leerdoel:deelnemers weten;

 • Hoe kostprijzen worden berekend in een ziekenhuis?
 • Welke methoden kunnen worden gehanteerd?
 • Waarom we dat doen en wat we ermee doen.

Leerdoelen: Deelnemers hebben kennis van;

 • De vorm en inhoud van een P&C cyclus.
 • De kleinste organisatorische eenheid tot het gehele ziekenhuis.
 • Van wie welke rol speelt in P&C cyclus, welke rol de afdeling financiën en speelt en hoe dit gebeurt.
 • De financiële diagnose; hoe we de financiële performance van afdelingen kunnen meten.
 • Welke methoden er worden gebruikt om het honorarium voor medisch specialisten vast te stellen.
 • De verschillen die er zijn (loondienst, vrijgevestigd en MSB’s).
 • Welke methoden van variabele beloning kunnen worden gebruikt bij medisch specialisten in loondienst.

Leerdoelen: deelnemers weten;

 • Wat management accounting is en hoe dit er uitziet in ziekenhuisland.
 • Op basis van welke Informatie je een eenheid kan sturen.
 • Waarom we benchmarks gebruiken
 • Wat dit is en wat het oplevert.

Leerdoelen: deelnemers hebben kennis van;

 • De registratie van zorgactiviteiten( het wat, hoe en waarom).
 • De verantwoording en compliance problematiek van de declaraties die ziekenhuizen versturen richting zorgverzekeraars.
 • Een fusie business case uit het eigen ziekenhuis.
 • De inhoud van de business case, waarom we dat doen en wat de consequenties hiervan zijn.

Leerdoel: deelnemers passen de aangeboden theorie toe in de uitwerking van een representatieve casus uit de praktijk van het ziekenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
0
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
deel 1 ziekenhuisfinancien408-10-2020
deel 2 ziekenhuisfinancien405-11-2020
deel 3 ziekenhuisfinancien419-11-2020

perifeer ziekenhuis

Maelsonstraat 3
1624NP
Hoorn
Postbus 600
1620AR
Hoorn
0229208630
Selecteer een bestand aub.