Opleidingen details NVMSR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” (ID nummer: 399718)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 3625-9-2020 t/m 24-9-2021

Zowel bij de FMS als bij de wetenschappelijke verenigingen komen vragen binnen over de beoordeling van het professioneel handelen van medisch specialisten. De laatste jaren neemt het aantal verzoeken om een onafhankelijk deskundigenonderzoek inzake vermeen onjuist medisch handelen of een calamiteit toe.  Zowel de patiënt (klager of eiser) als de medisch specialist in deze hebben recht op een hoogwaardig uitgevoerd onafhankelijk onderzoek dat aan alle denkbare kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen betreffen zowel medische als juridische aspecten. Hoogwaardig onafhankelijk onderzoek inzake medisch handelen is onderdeel van het algemene kwaliteitsbeleid.

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage NVMSR neemt haar verantwoordelijkheid op door de cursusmodule “Onafhankelijk onderzoek inzake medisch handelen” te organiseren. De module is toegankelijk voor medisch specialisten. Alle deelnemers ontvangen een “bewijs van deelname”. (Kandidaat)leden van de NVMSR kunnen via het volgen van deze module de aantekening MA verkrijgen in het NVMSR-verenigingsregister, nadat zij hebben voldaan aan de aanvullende kwaliteitseisen van de NVMSR. Niet-leden van de NVMSR komen voor de aantekening MA in aanmerking na het volgen van het NVMSR-lidmaatschapstraject binnen drie jaar na afloop van deze opleidingsmodule. De cursusmodule duurt twee dagdelen.

BESTEMD voor: medisch specialisten

LEERDOELEN:?

1. de medisch specialist zich bewust te maken van het feit dat hij als rapporterend deskundige inzake medisch handelen of inzake medische aansprakelijkheid in elk rapport een deugdelijke en consequente argumentatie geeft van het al of niet aanwezig zijn van een medisch oorzakelijk verband en hoe een concludent rapport geschreven wordt.?
2.  de medisch deskundigen te leren de Richtlijnen met betrekking tot Medische Deskundigen Rapportages inzake medisch handelen goed te hanteren en inzicht te geven in de standaardvraagstelling IWMD (KNMG 2008) en de beantwoording daarvan. 
3. de medisch adviseur als opdrachtgever inzicht te geven in de argumenten voor een medisch oorzakelijk verband, rekening houdende met de context van het medisch handelen en het afstemmen van hun specifieke vraagstelling op genoemde Richtlijnen. 
4. inzicht geven in de rol die de deskundige inzake medisch handelen heeft bij verschillende juridische procedures, zoals publieksrecht, burgerlijk(civiel) recht en strafrecht. Betekenis van (on)partijdigheid. De definitie van ‘experts’. Inzicht geven in de kernproblemen van het opstarten van een deskundigenonderzoek.

ONDERWIJS materialen:?
-interactieve voordrachten door medisch specialisten/juristen, mede aan de hand van bestaande geanonimiseerde rapporten.
-er wordt lesmateriaal uitgereikt in de vorm van hand-outs.?

De sprekers hebben allen zeer veel ervaring in het verzorgen van postdoctoraal en post specialisatie onderwijs.

(Meerdaags) Congres
985
Tijd08:30 - 17:30
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage werkt samen met het Nederland Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Doel is kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering op het gebied van medisch specialistische rapportage.
Het is een interdisciplinaire vereniging die zich bezig houdt met onderwijs en certificering van medisch specialistisch deskundigen.
Zie ook NVMSR.nl

Griftdijk 9
3953 ML
Maarsbergen
Postbus 21
3940 AA
Doorn
0343-420258
Selecteer een bestand aub.