Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J) (ID nummer: 399618)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen508-9-2020 t/m 7-9-2021

Inhoud
De cursus richt zich op het leren behandelen van de complexe problematiek zoals die zich veel laat zien in de jeugdzorg en specialistische GGZ.

Het gaat om kinderen met problemen die vallen onder een DSM classificatie zoals een angststoornis, een stemmingsstoornis, trauma en gedragsproblemen, of specifieke ontwikkelingsproblematiek.

Daarnaast is er sprake van comorbide problemen zoals een problematisch verlopen hechting en hechtingsproblematiek, ernstige gezinsproblematiek , kinderen die te maken hebben met complex trauma zoals huiselijk geweld in het verleden, uithuisplaatsingen (of erger) en kinderen die moeite hebben met leren en het zich als vanzelf eigen maken van vaardigheden en ontwikkelingstaken (LVB). U leert hoe u rekening kunt houden met de complexe systemen om een kind heen en hoe u deze systemen kunt mee behandelen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de therapeut zelf. Want om goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet u ook weten waar uw eigen behoefte, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Opzet
De cursus kent deels een klassieke opbouw zoals we gewend zijn binnen de CGT: bespreken van het huiswerk, nieuwe theorie, oefenen, reflectie en nieuw huiswerk. Daarnaast wordt van de cursisten een actieve inbreng verwacht door het toepassen van de theorie op eigen casuïstiek of casuïstiek van de docent (indien mogelijk deels blended). Dit dient tevens als toetsing van de geleerde theorie. In intervisievorm wordt van de cursisten een actieve bijdrage verwacht in het bespreken van knelpunten en dilemma’s in de behandeling, waarbij cursisten actief aan de slag gaan met hun eigen rol als therapeut of gedragskundige. In de eindbeoordeling wordt van de cursist een reflectieverslag verwacht op het eigen leerproces ten aanzien van de cognitieve gedragstherapeutische behandeling van complexe problematiek .

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
 ja
1650
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
behoren tot de doelgroep
Bestand 
Brochuretekst.pdf415 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.