Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling (ID nummer: 399537)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie6729-9-2020 t/m 28-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 3029-9-2020 t/m 28-9-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek3029-9-2020 t/m 28-9-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie929-9-2020 t/m 28-9-2023
K&J/OG opleiding - overige taken729-9-2020 t/m 28-9-2023

Ouderschap kent vele vormen. Denk aan grootouderschap, tienerouderschap of pleeg- of adoptie-ouderschap. Ouderschap gaat meestal samen met partnerschap, met bijbehorende dynamiek, en soms ook met (complexe) scheiding en nieuwe samengestelde gezinsvormen. Ouderschap houdt ook in dat het opvoederschap wordt gedeeld met professionals, om te beginnen in het kader van opvang en school, maar soms ook bij bijvoorbeeld jeugdzorg of een justitiële inrichting.

Hoe al deze aspecten van ouderschap worden ervaren door ouders, maar ook de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor hulpverleners, zijn de centrale onderwerpen van deze opleiding. Een ouderschapstheoretisch en methodisch kader kan jou als professional in de (jeugd)zorg zowel perspectief als praktische handvatten bieden.

Deze 7-daagse blended basisopleiding staat in het teken van wat specifiek is aan ouderschap en de ontwikkeling hiervan. We behandelen de volgende onderwerpen: de fases en dynamiek van ouderschap, de eigen geschiedenis van de ouder, de maatschappelijke invloeden op ouderschap, en buffers en omstandigheden. Ook gaan we in op ouderbegeleiding als vakgebied en wat dit van jou als professional in de (jeugd)zorg vraagt. Ten slotte besteden we aandacht aan hoe je deze kennis en vaardigheden kunt ‘terugbrengen’ naar je organisatie en integreren in je dagelijkse werkzaamheden.

Wat leer je?

Na het volgen van deze opleiding:

  • kun je gezins-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen benaderen vanuit ouderschapstheorie
  • heb je inzicht in de psychologie van het ouderschap in relatie tot de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen
  • kun je de vele methodes, waarmee je waarschijnlijk al in aanraking bent gekomen, toepassen vanuit het perspectief van ouderschap en het werken met ouders


Kortom: je leert hoe je een ouderschapstheoretische visie consequent kunt toepassen in je dagelijkse hulpverleningspraktijk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
8
16
ja
2245
67
toetsing en evaluatie
Tot de doelgroep behoren:
- Gz-psycholoog BIG
- Psychotherapeut BIG
- Eerstelijnspsycholoog NIP
- Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
- NVO Orthopedagoog-generalist
- Basispsycholoog
- Orthopedagoog
- Toegepast psycholoog
- Systeemtherapeut
- Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
- Jeugdzorgwerker
- Sociaal pedagogisch hulpverlener
- Maatschappelijk werker

Ben je als hulpverlener werkzaam in de jeugdzorg, bij jeugdafdelingen van GGZ-instellingen, of in de kinder- en jeugdpsychiatrie, en begeleid je in je werk actief ouders? Dan kan deze opleiding interessant voor je zijn!​​​​​​​
Ouderbegeleiding wordt door een breed scala aan professionals uitgeoefend. We kiezen er in deze opleiding bewust voor om heterogene groepen samen te stellen, zowel qua praktijkervaring als opleidingsniveau (HBO, post-HBO, master en post master) en opleidingsrichting. De ervaring leert dat het samenkomen vanuit diverse velden, leiden tot levendige en leerzame interacties in de les.

Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenKick off/online meeting van 13.30 tot 14.30 uur en 7 dinsdagen van 9.30-16.30 uur en ongeveer 5 uur online activiteit per lesdag

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.