Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

KM KP/PT Schematherapie - Verdieping (ID nummer: 399385)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen2526-8-2020 t/m 25-8-2021

Bijeenkomst 1

 Leerdoelen:
1.     heeft de cursist kennis verworven m.b.t. groepsschematherapie en schematherapie in een (dag)klinische behandel milieu;
2.     heeft de cursist zicht op de behandelfasen en het proces van behandeling;
3.     heeft de cursist gereflecteerd op eigen handelen en limited reparenting in de verschillende behandelfasen;
4.     heeft de cursist geoefend met een meerstoelentechniek in een groepsschematherapie;
5.     heeft de cursist geoefend met empathische confrontatie en limitsetting bij niet nakomen van afspraken

Bijeenkomst 2

Leerdoelen:
1.     heeft de cursist gereflecteerd op de eigen ontwikkeling als Schematherapeut en heeft de cursist leerdoelen geformuleerd voor de vervolgcursus;
2.     kent de cursist technieken die gebruikt worden bij traumabehandeling;
3.     is de cursist op de hoogte van meerdere methodieken (EMDR, IE, imaginatie, ImRs)
4.     weet de cursist welke technieken en interventies wanneer in te zetten
5.     heeft cursist geoefend met imaginatie met rescripting;
6.     heeft de cursist de vaardigheid in uitvoeren van de meerstoelentechniek en de imaginatie-oefening vergroot.
7.     Heeft de cursist geoefend met empathische confrontatie  
8.     Heeft de cursist geoefend met ImRs

Bijeenkomst 3

Leerdoelen:
1.     heeft de cursist kennis van modimodellen bij DSM cluster C-problematiek;
2.     heeft de cursist een idee over hoe de modimodellen bij diverse hardnekkige DSM as-I problematieken er uit kunnen zien;
3.     heeft cursist enig inzicht in interactie eigen schema’s en modi en die van pt:
4.     heeft de cursist kennis van de techniek ‘Historisch rollenspel’ en kan de cursist deze interventie opnemen in het behandelplan;
5.     kan de cursist de oudermodi onderscheiden;
6.     kent de cursist het modusmodel van de Narcistische persoonlijkheidsstoornis;
7.     heeft de cursist inzicht verworven in de modus ‘Zelfverheerlijker’ en modus ‘pest en aanval’;
8.     heeft cursist geoefend met de techniek ‘Historisch rollenspel’ bij een casus waarin copingmodus ‘de willoze inschikkelijke’ een belangrijke rol speelt;
9.     heeft de cursist de vaardigheid in uitvoeren van de meerstoelentechniek en de imaginatie-oefening vergroot.
10.  heeft de cursist geoefend met limitsetting bij de modus ‘Zelfverheerlijker’ en zicht gekregen op de eigen coping met deze modus en hoe daarmee om te gaan;
11.  heeft de cursist geoefend met bedenken van gedragexperimenten cluster C

Bijeenkomst 4

Leerdoelen:
1.     heeft de cursist zicht op wat in de afrondingsfase van de behandeling verwacht kan worden en kan de cursist dit in het behandelplan opnemen;
2.     heeft de cursist de vaardigheid in het uitvoeren van een schematherapeutische techniek getoond;
3.     kent de cursist (cognitieve) technieken die gebruikt kunnen worden om de Gezonde Volwassene te versterken;
4.     weet de cursist wat te doen bij terugval.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
 ja
nvt (onderdeel van de BIG-opleiding KP en PT)
25
toetsing en evaluatie
BIG-registratie als GZ-psycholoog met basiscursus op gebied van gedragstherapie en afgeronde module “wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie” in de KP- of PT-opleiding. Voor externen geldt dat zij een registratie als Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog moeten hebben.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.