Opleidingen details Ingeborg Bosch PRI BV

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Introductie Workshop PRI (Past Reality Integration) (ID nummer: 399359)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

PRI Introductieworkshop voor professionals

Een inspirerende Introductie Workshop die je laat kennismaken met de belangrijkste instrumenten van de methode Past Reality Integration (PRI).  Voor professionals in de GGZ die zich willen bekwamen in een praktische, hands-on methode waarmee je mensen kunt helpen een blijvende verandering te realiseren in hun welbevinden. Een methode die mensen zelf kunnen leren toepassen zodat ze niet afhankelijk blijven van de hulp van een therapeut.

Past Reality Integration (PRI) is een relatief nieuwe innovatieve methode. Waarbij zowel concreet het probleem op het hier en nu wordt aangepakt, alsook de werkelijke onderliggende oorzaak belicht wordt, m.b.v. concrete, eenvoudig zich eigen te maken tools. Er wordt voort geborduurd op reeds in onderzoek bewezen bouwstenen van bestaande therapieën. Het gaat in op destructieve emoties en gedachten in het heden en pakt de onderliggende oorzaak aan die gelegen is in de (vroege) jeugd.

In de klinische praktijk worden mooie resultaten geboekt met PRI-therapie. Mensen ervaren dat ze zich niet alleen beter gaan voelen gedurende PRI therapie, maar ook tools in handen krijgen die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken om wanneer ze zich niet fijn voelen in te zetten. Hierdoor krijgen mensen veel meer regie over hun leven. 

De basis van PRI bestaat uit ‘evidence based’ elementen

PRI bevat elementen uit bestaande behandelmethoden, zoals CGT met onder andere de-conditionering, exposure in vivo, exposure in vitro en cognitieve herstructurering. PRI heeft ook verwantschap met het gedachtengoed van psychodynamisch georiënteerde stromingen in verband met (vroege) jeugdtrauma’s en de ermee samenhangende afweermechanismen. Steeds duidelijker wordt dat vroegkinderlijke stress een centrale rol speelt in het ontwikkelen van psychopathologie in brede zin. 

Bij PRI wordt er vanuit gegaan dat ieder mens niet of slecht verwerkte negatieve ervaringen uit de (vroege) jeugd opgeslagen heeft. Dit kan gaan om stressvolle ervaringen waarbij de omgeving van het kind niet goed in staat is de behoeftes van het kind te vervullen, zoals wanneer een ouder overbelast is, of niet voor het kind beschikbaar is. In ernstige gevallen kan het gaan om trauma’s als seksueel misbruik, geweld en fysieke of emotionele verwaarlozing. Met PRI wordt deze vroege impact alsnog aangepakt en verwerkt.

Uitgangspunt bij PRI is dat wanneer iets in het heden (onbewust) raakt aan een verdrongen pijnlijke jeugdervaring, oude, inmiddels onnodige overlevingsmechanismen (afweren) geactiveerd worden. Deze overlevingsmechanismen heten afweren, omdat er een oude pijnlijke gebeurtenis onbewust wordt afgeweerd. De gebeurtenis in het nu wordt onterecht waargenomen als potentieel gevaarlijk omdat die automatisch gekleurd wordt door de verdrongen pijnlijke ervaring uit het verleden. De aandacht is gericht op de gebeurtenis in het heden, terwijl er dus in wezen alarm wordt geslagen op een onverwerkte oude ervaring.

In deze nascholing leer je de beginselen van het toepassen van de PRI-technieken.
Je leert de theorie kort en bondig uit te leggen en in opzet toe te passen bij cliënten zodat men er direct al mee aan de slag kan.

Het doel van de PRI Introductie workshop:

• Een introductie in het theoretisch kader waarop PRI gebaseerd is;

• De PRI-methode diepgaander leren kennen inclusief de voornaamste therapeutische instrumenten;

• Demonstraties van de belangrijkste PRI interventies;

• Een kennismaking met het zelf toepassen van PRI technieken mbt praktische oefeningen in kleine groepjes.

 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Workshop
 Inleidend
10
30
 ja
€ 1010,-
14
toetsing en evaluatie
NVT
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen of online via Zoom in verband met geldende corona-maatregelen.
Bijeenkomsten
 AccreditatieAantal urenDatumTijd
Introductie Workshop avond programma dag 1330-09-202018:00 - 21:00
Introductie Workshop dag 2601-10-202010:00 - 17:30
Introductie Workshop dag 36,502-10-202010:00 - 18:00

Het PRI instituut biedt een opleiding tot PRI therapeut.
De officiële vierjarige opleiding tot PRI-therapeut is erkend door de SKB. De Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen (SKB) is een certificerende organisatie op het gebied van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten op post- hbo-niveau. De SKB verleent op basis van objectieve toetsing de gecertificeerde opleidingen en scholingen een Kwaliteitskeurmerk.
 

Pedro de Medinalaan 186
1086XR
Amsterdam
0624686499
Selecteer een bestand aub.