Opleidingen details ACTcursus.nl
Acceptance en Commitment Therapie in de groep (ID nummer: 399237)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1220-1-2022 t/m 19-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Algemeen

 

In de afgelopen periode is binnen de GGZ in Nederland toenemend aandacht ontstaan voor de zogenoemde herstelvisie. Binnen deze visie staat niet het verminderen van klachten centraal, maar juist functioneel herstel en het vergroten van de kwaliteit van leven.

 

Hoewel deze visie toenemend aan populariteit wint, is het niet de bedoeling dat daarmee het bieden van evidence-based behandelen verlaten wordt. Clienten dienen een bewezen effectieve behandeling te krijgen, en in veel gevallen is dat een cognitieve gedragstherapie.

 

Een aanzienlijk deel van de clienten herstelt na een evidence based behandeling. Er is echter ook een groep die onvoldoende herstelt, om uiteenlopende redenen. Daarnaast is er een groep clienten behoefte heeft aan een aanvullend groepsaanbod.

Acceptance en Commitment Therapie is een gedragstherapeutische behandeling die aangeboden kan worden als aanvulling op de bestaande behandelingen en als tweede stap bij behandeling in de GGZ, als het vervolg gericht dient te worden op acceptatie, functioneel herstel en vergroten van kwaliteit van leven.

 

 

Uitgangspunten van de cursus

 

De inhoud van geprotocolleerde, op effectiviteit onderzochte groepsbehandelingen vormen de basis van deze cursus. Cursisten krijgen onderwijs in de theoretische achtergrond van het protocol en oefenen interventies. Valkuilen in de behandeling komen aan de orde, alsook de wijze waarop een stagnerend therapeutisch proces weer op gang gebracht kan worden.

Cursisten dienen bekend te zijn met gedragsanalytische principes zoals analyse van functie en operante conditionering, en moeten enige voorkennis van ACT hebben.

 

 

 

 

De volgende onderwerpen komen aan bod

 

 • De keuze van een protocol, waarbij de evidentie voor effectiviteit leidend is
 • Deskundig gebruik maken van het groepsprotocol.
 • Oefenen van interventies.
 • Het tot stand brengen van gedragsverandering in de context van de groep
 • Hoe met ACT het groepsproces te bevorderen
 • Het blijven toepassen van principes van gedragsanalyse
 • De meest voorkomende valkuilen en hoe te handelen

 

 

Algemene leerdoelen

 

Na afloop van de cursus

 

 1. Heeft de cursist kennis van de wetenschappelijke basis voor ACT in de groep
 2. Heeft de cursist de beschikking over een ACT groepsprotocol
 3. Heeft de cursist kennis van en ervaring met de interventies van het protocol.
 4. Kan de cursist flexibel omgaan met het protocol, op grond van leertheoretische principes.
 5. Heeft de cursist voldoende kennis om adequaat de indicatie te stellen voor ACT in de groep.
 6. Kan de cursist zelfstandig een ACTgroep opzetten en begeleiden.
 7. Heeft de cursist kenis van de meest voorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden en/of op te lossen.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
8
18
ja
495 euro
12
toetsing en evaluatie
CRKBO
Doelgroep : psychologen.
Basiskennis van gedragstherapie is vereist, basiskennis van ACT is wenselijk.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:15
LocatieBergen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch

De docenten van de cursus, mevrouw Ingrid Postma en ikzelf zijn beiden klinisch psycholoog. Wij werken beiden bij Skils. Wij organiseren in eigen beheer cursussen

Veenroede 24
7881 XL
Emmer-Compascuum
06-22399712