Opleidingen details Academie voor schematherapie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

vervolgcursus BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE (ID nummer: 399181)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen258-9-2020 t/m 7-9-2021

Het doel van deze 25-uurs basiscursus Schematherapie is dat cursisten kennismaken met diverse facetten van schemagerichte psychotherapie. Aan het einde van de cursus zullen de cursisten een casusconceptualisatie maken. Deze basiscursus van 25 uur omvat o.a. de volgende onderdelen: Assessment (opsporen schema’s, copingstrategieën en modi), maken van een casusconceptualisatie, specifieke cognitieve technieken, experiëntiele technieken (psychodrama, imaginatie en twee- of meerstoelentechniek), interpersoonlijke technieken (limited reparenting, empathische confrontatie, grenzen stellen) en het aanleren van nieuw functioneel gedrag. Het accent in deze cursus ligt op het aanleren van vaardigheden om een casusconceptualisatie te maken. Zowel de schema’s, copingstrategieën als de modi worden in een model inzichtelijk gemaakt. Verder worden vooral de experiëntiële technieken bij de behandeling van patiënten met cluster B en C problematiek behandeld.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
Vereniging voor SchematherapiePsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
18
ja
850-950 euro
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
Voorwaarden aan deelnemende cursisten
De cursisten die tot een Schematherapie cursus worden toegelaten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of (aspirant) lid van een erkende specialistische psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien de NVP en alle daarbij aangesloten verenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP. Daarnaast wordt ook de Vereniging EMDR als erkend gezien.
- Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (eind 2013 kunnen deze vaktherapeuten lid worden van het Register Schematherapie).
- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvervolgcursus schematherapie

Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvervolgcursus

De Academie voor Schematherapie biedt prikkelende en toepasbare basiscursussen, vervolgcursussen en workshops voor (vak)therapeuten,  (KP / GZ) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en anderen die zich willen verdiepen in Schematherapie in een individuele en of groepssetting. 

Daarnaast biedt de Academie voor Schematherapie cursussen op maat, ook in-company, supervisie en leertherapie,

Onze ‘unique selling points’ zijn:

* Experientiëel werken vanuit de 'crossover' tussen klinisch  psychogen en dramatherapeuten met als resultaat het verdiepen van ervaringen en betekenisgeving binnen de Schematherapeutische behandelingen

* SMART behandelen met de fasegerichte benadering, waarin je leert

wat de taken zijn van de therapeut zijn en hoe die veranderen gaandeweg de therapie 

hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt, maar ook de dynamiek van de groep optimaal gebruikt binnen de 'window of tolerance'

hoe je gezonde druk opvoert zodat cliënten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

 

* Kleine groepen met twee docenten

Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
0632143647
Selecteer een bestand aub.