Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Actief Opvoeden (ACT); train de trainer (ID nummer: 399126)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus124-12-2020 t/m 3-12-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACTief opvoeden is een gedragstherapeutische cursus voor ouders van kinderen en jeugdigen (4-21 jaar) met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen, die gebaseerd is op de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). ACT is een evidence-based therapievorm die aanvaardings-, mindfulness- en gedragsveranderingsstrategieën combineert. ACTief opvoeden is bedoeld voor ouders die vastzitten in niet-werkzaam opvoedgedrag (zoals overbeschermen/controle, te vaak boos/toegeeflijk zijn) en die dit willen veranderen. Effectmeting vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.

In de 8-weekse oudercursus wordt gebruik gemaakt van o.a. mindfulness, registratieopdrachten en experientiële oefeningen. De nadruk wordt gelegd op het versterken van gerichte aandacht en vasthouden aan eigen opvoedwaarden. Ouders leren door deelname hun gedrag bewust te kiezen en daardoor weer invloed te krijgen op de ontwikkeling van hun kind. Als werkboek in de cursus wordt gebruik gemaakt van de opvoedwijzer ACTief opvoeden ‘Doen wat werkt voor jou en je kind’ door Denise Matthijssen.

De train-de-trainer training voor professionals is ervaringsgericht en gericht op praktische toepassing. Trainers kunnen de oudercursus ACTief opvoeden zowel in de basis ggz als in de specialistische ggz en zowel preventief als curatief aanbieden. Tevens is toepassing mogelijk in het wijkteam of een coachingspraktijk.

Wat leer je?

Met het bijgeleverde draaiboek ben je in staat de oudercursus ACTief opvoeden te geven. Je weet ouders te begeleiden in het veranderen van hun gedrag, door hen te leren gericht te blijven op de werkzaamheid van hun gedrag en accepterend te leren omgaan met afleidende cognities en emoties.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
10
ja
510
12
toetsing en evaluatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Maatschappelijk werker

Je beschikt over (theoretische) basiskennis van ACT.
Bestand  
PE-online template B2058.docx29-4-2020 15:3216 KB
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50