Opleidingen details SeeTrue Mindfulness
ACT basisopleiding (ID nummer: 399029)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene nascholing6214-5-2020 t/m 14-5-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Het kan toegepast worden bij allerlei psychische klachten en psychiatrische aandoeningen, maar ook gebruikt worden als training voor mensen zonder ernstige psychische klachten. In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde ’randomized controlled trials’ en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT-interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties en stoppen met roken.

In ACT wordt geleerd om:

 • gedachten en gevoelens beter te accepteren en loslaten
 • meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)
 • meer zicht te krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

De doelstellingen van de ACT-basisopleiding bij SeeTrue zijn tweeledig:

 

De deelnemers leren hoe zij de ACT-principes kunnen toepassen in hun professionele beroepspraktijk. De deelnemers leren:

 • de theoretische achtergronden van Acceptance en Commitment Therapy waaronder operante leerprincipes, functioneel contextualisme en Relational Frame Theory (RFT)
 • de basis van functionele diagnostiek en hoe deze aansluit op ACT
 • de opbouw van een ACT interventie en het toepassen hiervan in de eigen beroepspraktijk
 • de verschillende (evidence-based) toepassingsvormen van ACT interventies in de gezondheidszorg
 • de zes kernprocessen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) binnen ACT gebruiken: te bepalen welke van de kernprocessen op welk moment het beste ingezet kunnen worden binnen een hulpverleningstraject
 • experiëntiële oefeningen, concepten en metaforen uit de ACT passend in te zetten binnen de therapeutische setting: te bepalen waar de hulpvrager het meest mee gebaat is in zijn of haar proces

 

Tevens leren deelnemers hoe zij de ACT-principes zelf toe kunnen passen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en goede zelfzorg. Dit is in onze visie een essentieel onderdeel van ACT. De deelnemers leren:

 • vanuit de eigen ervaring en door middel van zelfonderzoek hoe ACT werkt. B.v. wat zijn jouw warden en hindernissen in jouw werk en privé.
 • de mogelijkheden om ACT voor zichzelf toe te passen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en in het proces van de begeleiding of behandeling van cliënten.
 • door middel van ACT meer onbevooroordeeld en open te staan en zo beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt.
 • ruimte te maken voor “overdrachtsverschijnselen” en kritiek en boosheid vanuit de cliënt effectiever te kunnen hanteren. Door ruimte te maken voor de eigen emotionele beleving schept de  therapeut de mogelijkheid flexibeler te reageren en ziet hij of zij ook helderder wat er moet gebeuren en welke interventies passend kunnen zijn.
 • regelmatig stil te staan bij de eigen beleving waardoor sneller opgemerkt wordt als de eigen grenzen onder druk komen te staan. Zo kan overbelasting en burn-out sneller herkend en voorkomen worden.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP A&O | A&G Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cursus
 Algemene scholing voor paramedici (alle onderstaande beroepsgroepen)
De doelstellingen van de ACT-basisopleiding bij SeeTrue zijn tweeledig:

De deelnemers leren hoe zij de ACT-principes kunnen toepassen in hun professionele beroepspraktijk. De deelnemers leren:
• de theoretische achtergronden van Acceptance en Commitment Therapy waaronder operante leerprincipes, functioneel contextualisme en Relational Frame Theory (RFT)
• de basis van functionele diagnostiek en hoe deze aansluit op ACT
• de opbouw van een ACT interventie en het toepassen hiervan in de eigen beroepspraktijk
• de verschillende (evidence-based) toepassingsvormen van ACT interventies in de gezondheidszorg
• de zes kernprocessen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) binnen ACT gebruiken: te bepalen welke van de kernprocessen op welk moment het beste ingezet kunnen worden binnen een hulpverleningstraject
•experiëntiële oefeningen, concepten en metaforen uit de ACT passend in te zetten binnen de therapeutische setting: te bepalen waar de hulpvrager het meest mee gebaat is in zijn of haar proces

Tevens leren deelnemers hoe zij de ACT-principes zelf toe kunnen passen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en goede zelfzorg. Dit is in onze visie een essentieel onderdeel van ACT. De deelnemers leren:
• vanuit de eigen ervaring en door middel van zelfonderzoek hoe ACT werkt. B.v. wat zijn jouw warden en hindernissen in jouw werk en privé.
• de mogelijkheden om ACT voor zichzelf toe te passen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en in het proces van de begeleiding of behandeling van cliënten.
• door middel van ACT meer onbevooroordeeld en open te staan en zo beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt.
• ruimte te maken voor “overdrachtsverschijnselen” en kritiek en boosheid vanuit de cliënt effectiever te kunnen hanteren. Door ruimte te maken voor de eigen emotionele beleving schept de therapeut de mogelijkheid flexibeler te reageren en ziet hij of zij ook helderder wat er moet gebeuren en welke interventies passend kunnen zijn.
• regelmatig stil te staan bij de eigen beleving waardoor sneller opgemerkt wordt als de eigen grenzen onder druk komen te staan. Zo kan overbelasting en burn-out sneller herkend en voorkomen worden.
 
drs. Jack Engels:
Jack Engels is psychiater – psychotherapeut bij Zuyderland (GGZ) en Adelante chronische pijn revalidatie.

Hij heeft als docent, en als psychiater-psychotherapeut veel ervaring in de grote psychiatrie, en is zeer ervaren met ACT en RFT

dr. Elke Smeets:
Elke Smeets is gepromoveerd in de psychologie en doet onderzoek naar de effecten van zelfcompassie en positieve psychologie. Ze werkt momenteel als onderzoeker en docent aan de faculteit psychologie en neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht.
 Daarnaast geeft ze trainingen in zelfcompassie en Acceptance en Commitment Therapie. Verder werkt ze als therapeut met een specifieke focus op het verhogen van zelfcompassie.

drs. Monique Samsen:
Monique Samsen is beeldend therapeut en psycholoog en werkt sinds 2004 met ACT in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Ze heeft ACT4kids ontwikkeld; een begeleidingsmodel waarin ACT vertaald wordt naar de belevingswereld van kinderen en jongeren. In december 2016 is van haar hand verschenen het boek “Acceptance and commitment therapy bij kinderen en jongeren”. Monique werkt op een ROC als psycholoog en heeft daarnaast haar eigen praktijk. Naast gesprekstherapie past ze ook beeldende therapie en wandelcoaching middels ACT toe.

drs. Bert Hoogstad
Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en is werkzaam geweest bij RIAGG Maastricht, Virenze en het U-center. Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen. Bert is BIG-geregistreerd en aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, zoals het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP), en als Supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Verder is hij geregistreerd als Opleider bij de Vereniging voor Mindfulness (VVM) en aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
31
54,5
690
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieRoermond (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn company Online

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBlended opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn company & open werving

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBlended opleiding Amsterdam/Online

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBlended opleiding Amsterdam/Online

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieGent (BE) (Toon kaart)
OpmerkingenZomerweek

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBlended opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenACT Blended Utrecht/Online

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline Opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding /2

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenACT Blended Nijmegen/Online

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline In Company opleiding Radboud UMC

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieDoetinchem (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline Opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie Maastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Locatie 's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Locatie Maastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMont-Gauthier (BE) (Toon kaart)

Locatie Maastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline Opleiding

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline opleiding

cursussen voor hulpverleners werkzaam binnen en buiten de GGZ 

Duitsepoort 13 A
6221 VA
Maastricht
043-3020075