Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen (ID nummer: 398957)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd169-10-2020 t/m 8-10-2021

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan om klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Het is daarbij niet altijd duidelijk of het om dementie gaat of psychiatrie. In de begeleiding van de persoon en om het gedrag weer voor deze persoon hanteerbaar te maken, is het van belang het gedrag te begrijpen. Pas als je de persoon beter kent en (een deel) van de oorzaak van het gedrag achterhaalt, kun je op de juiste manier deze persoon begeleiden.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus kun je een betere inschatting maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van de cliënt. Ook heb je handvatten hoe je zo goed mogelijk kunt omgaan met een cliënt die te maken heeft met dementie/psychiatrie en onbegrepen gedrag. 
We richten ons op de persoon achter de diagnose. Wie heb ik voor me, wat heeft zij/hij meegemaakt in het leven, welke mensen zijn belangrijk, wat staat er in het huidige leven op het spel.
Na deze cursus heb je de mogelijkheid om het geleerde te borgen met behulp van:

  • Intervisie
  • Reflecteren met de reflectietool (gebaseerd op de principes van Kitwood)
  • Video interventie ouderenzorg (die wordt ondersteund door de presentietheorie)
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
Sociaal Pedagogisch Werker
Mbo-verpleegkundige
Verzorgende
Maatschappelijk Werker
Activiteitenbegeleider
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
Verpleegkundige
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
POH-GGZ
GGZ-Agoog
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Vaktherapeut

De cursus is gericht op mensen die direct de kwetsbare oudere begeleiden of verzorgen.
18
Ja
15
Het lezen van boek van 154 pagia's
795
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie (PMT)
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.