Opleidingen details Prodeba Academy

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cursus Psychopathologie (ID nummer: 398934)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Na afloop van de cursus:

1. Hebben cursisten voldoende kennis om bij een cliënt de psychiatrische problematiek te begrijpen en de bijbehorende gedragskenmerken te herkennen. 

2. Kunnen cursisten de besproken stoornissen beschrijven.

3.  Hebben cursisten wat praktische handvatten voor in begeleiding/coaching van cliënten waarbij sprake is van psychopathologie.

4. Zijn cursisten in staat comorbide problematiek te signaleren.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
10
14
ja
8
Geen toetsing, wel evaluatie
Diploma op minimaal HBO niveau.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd8:30 - 17:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 17:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 17:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Prodeba biedt sinds 2008 begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (GGZ)
en co-morbide problematiek, waar en wanneer dat nodig is. Dit gebeurt in de vorm van ambulante begeleiding, themagroepen, begeleiding in de zorgboerderij, begeleiding op school, beschermd wonen en diagnostiek & behandeling, in de regio Noord- en Zuid Holland.  

De Prodeba Academy is in 2018 opgericht en biedt opleidingen, cursussen, lezingen en deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals, op het gebied van GGZ problematiek en lezingen/bijeenkomsten voor (ouders van) zorgvragers.

Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goede opleidingen voor zorgprofessionals welke de uitvoering van hun dagelijks werk ondersteunen en versterken en de mogelijkheid bieden in de doorontwikkeling en groei als zorgprofessional. Ook kennisdeling met de markt door middel van het aanbieden van lezingen is een onderdeel van de doelstelling.

Delftse Jaagpad 1C
2324 AA
Leiden
071 580 3695
Selecteer een bestand aub.