Opleidingen details Maastricht UMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wat is onze afdelingscultuur? (ID nummer: 398791)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 226-10-2020 t/m 5-10-2021

In de klinische praktijk leren AIOS en andere trainees veel meer dan wat er in het opleidingsprogramma of competentieprofiel staat. Zij worden gesocialiseerd in de professionele cultuur van een afdeling: wat is hier done en not done, hoe ga je hier om met patiënten, collega’s, werk- en regeldruk, fouten? Dergelijke cultuuraspecten worden veelal onbewust en ongewild overgedragen. Dit impliciete proces wordt als ‘ hidden curriculum’  aangeduid en het heeft een sterke invloed op de ontwikkeling van de professionele identiteit en op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. 

In deze sessie wordt aan de hand van een aantal begrippen (cultuur, rolmodel, hidden curriculum, professionele identiteit) het belang van de professionele cultuur toegelicht. Vervolgens wordt een instrument gepresenteerd om de eigen afdelingscultuur zichtbaar en bespreekbaar te maken. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om dit instrument uit te proberen, waarna ervaringen worden gedeeld en wordt toegelicht hoe  dit instrument ingezet kan worden ter bepaling van de eigen afdelingscultuur. Wanneer deelnemers op basis van de ervaring binnen deze kennismakingsworkshop kiezen voor het toepassen van het instrument binnen de eigen afdeling kan dit aangevraagd worden via het project duurzame inzetbaarheid.

Kennismaking met een workshop voor opleidingsteams over hidden curriculum en professionele cultuur op de afdeling (voor MUMC).

Leerdoelen:
na afloop van de workshop

- Zijn de deelnemers zich bewust van het belang van de professionele cultuur en het hidden curriculum voor het opleiden van
  AIOS (en co-assistenten)
- Hebben zij in dit verband inzicht in de betekenis van de begrippen cultuur, rolmodel, hidden curriculum, professionele identiteit
- Hebben zij kennis gemaakt met een methode om in hun eigen afdeling, samen met hun team, de cultuur en het hidden
  curriculum 
  in kaart te brengen en te evalueren
- Zijn zij op de hoogte van inhoud en opzet van een workshop/teamtraining over cultuur en hidden curriculum die binnen het
  MUMC wordt aangeboden, zodat zij goed kunnen afwegen of zij deze workshop samen met hun team (en eventueel AIOS) 
  willen volgen.

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd16:00 - 18:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

OOR ZON bureau is verbonden aan Maastricht UMC+

P. Debyelaan 25
6229EP
Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ
Maastricht
043 3877577
Selecteer een bestand aub.