Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma (ID nummer: 398720)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen507-9-2020 t/m 6-9-2021

In de opleiding PTSS leer je cognitieve gedragstherapeutische behandelingen toe te passen volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS bij enkelvoudige trauma’s bij zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast leer je hoe je hulp kunt verlenen bij de eerste opvang na trauma’s.

Inhoud

Voor de behandeling van een Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. In deze opleiding word je opgeleid en getraind in al deze behandelingen. Aan bod komen:

Diagnostiek van PTSS aan de hand van het Klinisch Interview voor PTSS (KIP), wereldwijd dé standaardmethode om de diagnose PTSS vast te stellen;

Eerste opvang na trauma, waarbij u getraind wordt in de do’s en don’ts bij de opvang en behandeling van slachtoffers in de eerste tijd na een trauma;

De psychologische behandelingen die aanbevolen worden in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van PTSS.

Cognitieve gedragstherapie (imaginaire exposure), u wordt vooral getraind in de techniek van imaginaire exposure en exposure-in-vivo en nieuwe varianten daarvan.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), op dit gebied is door recent onderzoek meer bekend over het achterliggende werkingsmechanisme, met name de rol van het werkgeheugen. U leert alles over deze theorie, de nieuwste stand van zaken en de implicaties ervan voor de praktijk.

Trauma en geheugen. Hierover bestaan in de klinische praktijk veel controverses. U leert alles over de meest recente onderzoeksbevindingen op het gebied van trauma en geheugen, en de implicaties ervan voor de praktijk;

De behandeling van kinderen met PTSS in verschillende leeftijdsfasen. U vergaart kennis over leeftijdsspecifieke reacties van kinderen en jongeren op een trauma en over effectieve behandelvormen.

Doelstellingen

Aan het eind van de opleiding heb je kennis van de richtlijnen voor behandeling van PTSS, eerste opvang na trauma én de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. je kunt na de opleiding, onder supervisie, cognitieve gedragstherapeutische behandelingen (volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS) toepassen bij enkelvoudige trauma’s bij zowel volwassenen als kinderen. Tot slot kun je hulp verlenen bij eerste opvang na trauma’s.

Opzet

De opleiding bestaat uit 8 dagen. Sommige onderdelen beslaan 2 delen: in het eerste deel leert u de theorie en oefent u met de belangrijkste basisvaardigheden. Daarna krijgt u een praktijkopdracht mee. In het tweede deel worden deze praktijkopdrachten uitgebreid besproken en beoordeeld. De betrokken docenten zijn allen expert op het gebied van de betreffende module.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
 ja
€ 2110
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Deel uitmaken van de doelgroep.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.