Opleidingen details Onderwijsbeleid en Advies/Het Congresbureau

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Implementatie van kwaliteitscyclus in de opleiding (ID nummer: 398684)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 222-7-2020 t/m 1-7-2021

De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht van het plannen van acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten. Echter het borgen van zo’n systematiek is makkelijker gezegd dan gedaan. Een heldere strategie, ruimte voor geven feedback in de organisatie en het continue willen verbeteren zijn drie belangrijke factoren achter het succesvol zijn met de PDCA cyclus.

Het borgen van de kwaliteit en het werken aan kwaliteitsverbeteringen aan de opleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleider, leden opleidingsgroep en de aios. Samen dragen zij zorg voor het vormgeven en uitwerken van een praktische procedure en het cyclus evalueren van de opleiding. De opleider en leden van de opleidingsgroep zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en evalueren van de opleiding in de dagelijkse praktijk.  Aios denken meer mee en leveren hun input aan het proces.

Maar hoe zet je een praktisch kwaliteitssysteem op voor de opleiding? Hoe integreer je de kwaliteitsdomeinen van commissie scherpbier er in? Hoe breng je als opleider samen de opleidingsgroep en de aios  een kwaliteitscyclus op gang? Wie is waarvoor verantwoordelijk, als het gaat om de kwaliteitszorg van de opleiding? En hoe interpreteer je de uitkomsten van de verschillende metingen?

Wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep
200
Tijd16:00 - 18:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Onderwijsbeleid en Advies/ Het Congresbureau - Erasmus MC

Dr Molenwaterplein 50
3015 GE
Rotterdam
Postbus 2040
3000 CA
Rotterdam
010-7044827
Selecteer een bestand aub.