Opleidingen details King nascholing
Vervolgcursus: Cognitieve gedragstherapie bij het jonge kind (ID nummer: 398608)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Na afloop van de cursus:

1.     heeft de cursist inzicht en de basisvaardigheid in het werken met ouders en kinderen met verstoorde                    hechting

2.     heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij kinderen met verstoord en gedesorganiseerd hechtingsgedrag

3.     heeft de cursist kennis over de verschillende technieken die gebruikt kunnen worden op US/UR niveau                betreffende zelfbeeld en schema’s

4.     heeft de cursist vaardigheden ontwikkeld om binnen een CGT behandeling te werken aan zelfbeeld en                schema’s.

5.     heeft de cursist vaardigheden ontwikkeld om in de speelkamer te werken

6.     kan de cursist de geleerde technieken toepassen in de eigen praktijk;

7.     kan de cursist op grond van (gedragstherapeutische) diagnostiek en indicatiestelling een individueel                    behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

8.     kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij                  betrekken.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
1495 (inclusief lunch of diner)
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie is vereist (niveau VGCt-erkende basiscursus cognitieve gedragstherapie).
Bestand  
Vervolgcursus CGT jonge kind-info.pdf17-4-2020 15:53227 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd14:30 - 21:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Czaar Peterstraat 111
1018PE
Amsterdam
0643438267