Opleidingen details Precision Bijscholingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Profcheck acute verloskunde met partusassistentie en reanimatie pasgeborene voor kraamverzorgenden in de thuissituatie (ID nummer: 398587)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping partusassistentie 520-6-2020 t/m 19-6-2021
Scholing acute verloskunde met partusassistentie (2016)520-6-2020 t/m 19-6-2021

De profcheck acute verloskunde met partusassistentie en reanimatie pasgeborene voor kraamverzorgenden in de thuissituatie spijkert de kraamverzorgende aan de hand van het van tevoren opgestuurde voorstudiemateriaal zowel theoretisch als praktisch in één dagdeel bij op basis van de accreditatiesystematiek KCKZ 2020.

Onderwerpen:

·             begeleiden barende bij vervroegde inzet

·             acute verloskunde en partusassistentie

·             ISBARR en ondersteuning bij transitie en reanimatie van de pasgeborene.

Leerdoelen

• De cursist kan de instaptoets halen met een minimale score van 70% goed.

• De cursist kan 2 vragen stellen tijdens het responsiecollege.

• De cursist kan de barende begeleiden bij een vervoegde inzet (VIP).

• De cursist kan bijzondere baringen benoemen.

• De cursist kan de verloskundige of arts assisteren bij bijzondere baringen, uitgezakte navelstreng, (late!) pre eclampsie, schouderdystocie, fluxus en stuitbevalling.

• De cursist is in staat te communiceren met collega’s van de meldkamer volgens de SBAR/ISBARR – Identify, Situation, Background, Assessment and Recommendation methode uit het CRM.

• De cursist kan de verloskundige of arts assisteren bij de opvang van een kind met een slechte start/reanimatie neonaat.

• De cursist kan de eindtoets halen, waarna de accreditatiepunten zullen worden toegekend.

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
€ 150,00 per persoon vrijgesteld van BTW
Hoofdniveau
Vroegsignalering
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd10:00 - 14:15
LocatieRhoon (NL) (Toon kaart)

Precision is een organisatie die zich richt op het scholen, trainen, examineren en certificeren van mensen die zich bezighouden met voorbehouden handelingen en levensreddend handelen.
Buiten de gezondheidszorg verzorgt Precision cursussen op basisscholen (leerkrachten, structureel meewerkende ouders en kinderen), sportscholen, etc.

Vosmaerstraat 18
2985 BT
Ridderkerk
0180-430376
Selecteer een bestand aub.