Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cultuursensitief Werken (ID nummer: 398505)
e-learning
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Jeugdgezondheidszorg815-6-2020 t/m 14-6-2022

De cursus wordt gegeven via Study2Go in de LOL-omgeving, op nader te bepalen data, volgens de LOL-methodiek. LOL staat voor Live Online Leren. Deze methodiek betekent dat de cursus van via de computer/laptop/tablet gevolgd kan worden. De lessen worden in de virtuele klas gegeven, waar er direct, live contact is met de trainer en de andere deelnemers.

Het doel is het vergroten van de cultuursensitiviteit onder professionals en een verbeterde signalering van LVB en GGZ problematiek bij migranten jongeren.
De deelnemer is na het afronden van deze training:
* In staat het belang van vroegdetectie bij migrantenjeugd toe te lichten;
* bewust van het feit dat de culturele achtergrond van cliënten en die van hemzelf een rol speelt bij het hulpverleningsproces;
* bekend met het belang van cultuursensitief werken en in staat in gesprek met iedere cliënt een cultuursensitieve houding aan te nemen;
* In staat veelvoorkomende problemen en knelpunten in de communicatie met andere culturen te herkennen en waarnodig bij te sturen;
* in staat de signalen die kunnen wijzen op GGZ- en/ of LVB-problematiek te herkennen en benoemen;
* te communiceren met ouders over het vermoeden van GGZ danwel LVB problematiek.
* Doorverwijsmogelijkheden (in de regio) te noemen.

De cursus bestaat 5 sessies. De deelnemer dient aanwezig te zijn bij alle sessies, als voorwaarde voor de accreditatie.

(Meerdaagse) Nascholing
295
Het reguliere inschrijfgeld bedraagt € 295. Indien LOL-training wordt gegeven door Saskia Daalhof, opgeleide LOL-trainer, werkzaam bij Enver (binnen Enver werktijd): € 145. Indien als onderdeel van deelname aan ZonMw-project Stand up: € 50 (voor
deelname jaar lang aan alle drie de cursussen en intervisie)*

* De cursus is onderdeel van een groter geheel, het ZonMw-project Stand up. Dit project bestaat uit een basiscursus (deze cursus), en twee vervolgsessies van 2 uur, namelijk Risicojeugd: Straatcultuur en social media en Risicojeugd: Werken met multiproblem gezinnen. Naast de live online sessies van deze cursussen, ontvangen de deelnemers een jaar lang begeleiding, waarbij ze ongeveer 1x per 2 weken een online sessie kunnen volgen gericht op een bepaald thema of om casuïstiek in te bespreken. Deze intervisie uren zullen vervolgens achteraf door de cursisten worden geaccrediteerd als intervisie uren.
HoofdniveauSubniveau
M&GAlgemene Gezondheidszorg
M&GJeugdgezondheidszorg
M&GVertrouwensartsen inzake Kindermishandeling

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.