Opleidingen details RINO Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Voeren van taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik (ID nummer: 398455)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Aanleiding voor het verzorgen van deze training is het actueel houden van de kennis, maar voornamelijk de vaardigheden van de taxateurs binnen Kentalis, om het gesprek volgens het scenariomodel te voeren. Uitgangspunt is een gemiddelde van 5 gesprekken per jaar, hetgeen niet gehaald wordt binnen Kentalis. In 2017 heeft de training ‘Taxatie herhaling’ plaatsgevonden. Voor 2020 - 1 e kwartaal 2021 is de vraag een drietal dagdelen te organiseren, waarin deelnemers gaan oefenen met het voeren van een taxatiegesprek met bij vermoeden van seksueel misbruik van en door mensen met een beperking volgens het scenariomodel. Een actrice neemt de rol van de dove of slechthorende cliënt op zich. Voorafgaand aan deze dagdelen sturen wij deelnemers een korte syllabus met de laatste relevante artikelen/ literatuur. Uitgangspunt is dat deelnemers voorafgaand aan de dagdelen zich de kennis van het model zelfstandig eigen maken. Tijdens de drie dagdelen staat het oefenen aan de hand van - eigen – casuïstiek en individuele leerdoelen centraal. Inbreng van eigen leerpunten en actief bijdragen in het oefenen en elkaar feedback geven worden verondersteld. Tijdens de drie dagdelen oefenen de deelnemers minimaal 2 x.

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
6
14
ja
10,5
Geen toetsing, wel evaluatie
Deelnemers zijn BIG geregistreerde gedragsdeskundigen, basispsycholoog of othopedagoog en hebben aantoonbaar de training Taxatiegesprekken basis en vervolg volgens het scenariomodel gevolgd en zijn werkzaam in een setting van waaruit ze casuïstiek kunnen inbrengen.
Bestand 
Programma Kentalis.pdf113 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd13:00 - 16:30
LocatieHaren (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.