Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen (ID nummer: 398454)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie183-11-2020 t/m 2-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 183-11-2020 t/m 2-11-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie173-11-2020 t/m 2-11-2021

Autisme is de laatste jaren veel belicht in de media. Kees Momma wordt meermaals geïnterviewd in de Wereld Draait Door, de film ‘Mind my Mind’ wordt toegelicht door mensen met autisme in hetzelfde programma en Filemon Wesselink is op zoek naar zijn eigen diagnose aan de hand van diverse portretten van mensen met autisme. Het beeld van mensen met autisme is daarmee gelukkig al veel diverser dan het klassieke beeld vanuit de film Rainman, wat het beeld van autisme in de jaren ’90 en ’00 grotendeels bepaalde.

In alle beeldvorming en in literatuur is echter maar weinig aandacht voor hoe deze doelgroep nu het beste begeleid en behandeld kan worden op het moment dat intensievere zorg nodig is. Bij de schrijnende gevallen van stagnerende (of gebrek aan) behandelingen die de media halen, is niet zelden ook een diagnose autisme gesteld. Deze cursus richt zich juist op deze begeleiding en behandeling, hoe begrijp je deze mensen, hoe luister je goed naar ze, hoe versta je wat ze nodig hebben en hoe bied je dan de juiste zorg.

 

Hoe begeleid of behandel je nu (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis? Wat gaat er in hem of haar om? Hoe kom je samen tot de kern van het probleem en daarmee tot de oplossing?

Je leert, aan de hand van het “fiepje”, de basisuitgangspunten van omgaan met mensen met autisme: in contact, in communicatie, en in probleemoplossend handelen. Bovendien is er aandacht voor de problemen in betekenisverlening enerzijds en problemen in zingeving anderzijds. Hierbij gaat het over de vragen: Hoe moet gedrag gezien worden? Wat is de vraag achter de vraag? Wat is de rol van zintuiglijke informatieverwerking?

 

Dit alles bekijken we vanuit het coördinerende oogpunt. Hoe coördineer je de behandeling van een volwassene met autisme. Er is aandacht voor hoe je kennis, ervaring en inzichten rondom autisme overbrengt naar andere betrokkenen.

Hoe zorg je dat de dagelijkse uitvoerders van de zorg zo goed mogelijk zijn toegerust op de complexe zorgvragen van (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis?                

Kernpunten

Leer nog beter luisteren naar en verstaan van mensen met autisme

Begeleiding en behandeling van (jong)volwassen cliënten met een autismespectrumstoornis

Het verspreiden/overbrengen van jouw kennis door het geven van passend advies aan collega’s

Een innovatieve, interactieve, praktische cursus, door een docent met veel ervaring met de doelgroep.

Met uitgebreide blended elementen: veel accreditatiepunten door een uitgebreide online voorbereiding.

 

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus weet je hoe je verschillende cognitieve verklaringsmodellen praktisch kunt toepassen op dagelijkse zorg aan cliënten

Na afloop van deze cursus heb je handvatten om verder te komen in begeleiding of behandeling van je cliënten met (complexere) autisme gerelateerde problematiek.

Na afloop van deze cursus heb je meer kennis en praktische handelingsadviezen voor het omgaan met specifieke problemen in betekenisverlening en zingeving van mensen met autisme.

Na afloop van deze cursus heb je meer kennis over hoe je begeleiders, mede-behandelaren en collega’s mee kunt krijgen in een eenduidige benadering van de cliënten.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
16
ja
895
25
toetsing en evaluatie
Harde eisen
- Een wo-vooropleiding of een opleiding tot verpleegkundig-specialist
- Je ziet, met enige regelmaat (jong)volwassen cliƫnten met autisme
Gewenst
- Je hebt een adviserende, coƶrdinerende of expertrol binnen jouw team of organisatie (op het gebied van autisme).
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.