Opleidingen details ACTcursus.nl

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus derde generatie gedragstherapie en depressie (ID nummer: 398267)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1210-9-2020 t/m 9-9-2021

Uitgangspunten van de cursus

In deze cursus zullen de twee therapiemodellen, Gedragsactivatie en ACT aan bod komen. Cursisten nemen kennis van de theoretische achtergrond van de modellen en twee behandelprotocollen, die hierop zijn gebaseerd. Zij gaan vervolgens aan de slag met het verwerven van vaardigheden om beide protocollen goed uit te voeren. Er zal worden stil gestaan bij de voor- en nadelen van beide modellen, de verschillen overeenkomsten en integratiemogelijkheden. Er wordt van uitgegaan dat cursisten vooraf bekend zijn met gedrags-analystische principes, zoals operante conditionering en analyse van functie. Ook dienen cursisten enige voorkennis mbt tot het ACT model te hebben.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Relevante kennis van depressie uit recent wetenschappelijk onderzoek.
  • Wetenschappelijke onderbouwing en evidentie mbt Gedragsactivatie en ACT voor depressie.
  • Modellen en theorie onderliggend aan Gedragsactivatie en ACT.
  • Deskundig en flexibel gebruik maken van protocollen voor Gedragsactivatie en ACT
  • Het tot stand brengen van de zes ACT-processen van flexibiliteit bij depressie. Shaping van vaardigheden van de cliënt, die onderdeel uitmaken van de zes processen: uitlokken, opbouwen/bijschaven, bekrachtigen en onder zelfcontrole brengen binnen relevante contexten.
  • Interventies uit Gedragsanalyse leren toepassen, met name motiveren, registreren, bekrachtigen, verbanden leren zien tussen eigen gedrag en gevolgen (functie-analyse), zelfcontroletechnieken.
  • Het met cliënten samen maken van functie-analyses van gedrag binnen beide modellen.
  • Het motiveren van cliënten voor behandeling middels één van de modellen of een combinatie ervan, door aan te sluiten bij hulpvraag en doelen van cliënten voor behandeling.
  • Indicatiestelling
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
8
22
 ja
990
12
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Er wordt van uitgegaan dat cursisten vooraf bekend zijn met gedrags-analystische principes, zoals operante conditionering en analyse van functie. Ook dienen cursisten enige voorkennis mbt tot het ACT model te hebben.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:45 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch

De docenten van de cursus, mevrouw Ingrid Postma en ikzelf zijn beiden klinisch psycholoog. Mevrouw Postma werkt als zodanig bij GGZ West Friesland en ikzelf werk als psychotherapeute bij GGZ Dijk en Duin. Wij organiseren in eigen beheer cursussen

Brantjesstraat 52
1447 PE
Purmerend
06-22399712
Selecteer een bestand aub.