Opleidingen details Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) (ID nummer: 398260)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen1009-10-2020 t/m 8-10-2021

Omvang cursus: 16 bijeenkomsten van 6 uur en 15 minuten totaal 100 uur

Deze cursus is een vervolgcursus conform de VGCt-richtlijnen.

Uitgangspunten:

De cursus behandelt de theorie en praktijk van Cognitieve Gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. De rode draad van de cursus is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt. Van cursisten verwachten we dat ze casuïstiek inbrengen en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. De cursus heeft een workshopachtig karakter. Ons uitgangspunt is dat wij cursisten algemene competenties willen leren, die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

Centraal staan:

  • zelfstandig leren door de cursist
  • sterke koppeling van theorie en praktijk
  • docenten coachen, begeleiden, instrueren, stimuleren, modellen, demonstreren, en confronteren zo nodig.
  • flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen.

Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het wenselijk dat cursisten tegelijkertijd supervisie volgen en werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.

 

Beroepsgroep
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
 ja
zie prijs op www.fortaopleidingen.nl
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
Toelatingseisen: basis en verdiepingscursus VGCt
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en we beschikken daar over een aantal trainingsruimtes. Het werkgebied van Forta Opleidingen is echter veel groter, want we organiseren opleidingen door heel het land.

Westblaak 94
3012 KM
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.