Opleidingen details Gezond Sporten Vlaanderen VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ONLINE webinar - Wearables binnen de sport en de gezondheidszorg (ID nummer: 398019)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch58-10-2020 t/m 31-12-2020

De gezondheidszorg evolueert in snel tempo van curatief naar preventief en van het ziekenhuis naar de thuisomgeving. Dit proces wordt mee gefaciliteerd door de snelle ontwikkeling van draagbare apparaten, zoals bijvoorbeeld slimme horloges en smartphones. 
Deze technologische ontwikkelingen zijn veelbelovend en kunnen de medische zorg in de komende decennia drastisch beïnvloeden. Over een aantal belangrijke kwesties moet echter nog worden nagedacht. Hoe accuraat zijn deze apparaten in het meten van de relevante medische parameters? Hoe betrouwbaar zijn de algoritmes die deze data vertalen naar voorspellingen over gezondheid en welbevinden? Voor welke uitdagingen staan we nog? Is er aangetoond dat draagbare apparaten mensen inderdaad kunnen aanzetten tot meer gezond gedrag? Kunnen deze nieuwe technologieën een rol spelen in het toenemende probleem van stress-gerelateerde problemen? En wat met de sociale implicaties? Zal deze technische evolutie leiden tot meer medezeggenschap van de patiënt/cliënt, zoals gehoopt, of zullen mensen net meer afhankelijk worden van grote technologie- en databedrijven?

Het onderwerp van de navorming refereert naar volgende pijler van de kwaliteitsbevordering, zijnde: Kennismanagement

Het doel is de (para)medicus kennis te verschaffen rond de beschikbaarheid en bruikbaarheid van Wearables binnen de sport en gezondheidszorg - multidisciplinaire benadering. 

Sprekers op de planning zijn prof. Stephan Claes (psychiater en coördinator van de Metaforum-werkgroep KU Leuven Mobile Health) en Kristof De Mey (Kinesitherapeut en business developer voor het sportinnovatie consortium Victoris)

prof. dr. Stefan Claes
dr. Kristof De Mey
2,5
30
Bestand 
wearables.png792 KB
Tijd20:00 - 22:30
LocatieLeuven (BE) (Toon kaart)

De vzw Gezond Sporten Vlaanderen is sinds 2018 de nieuwe naam van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS), die op haar beurt de versmelting is van de Vlaamse Vereniging Specialisten Sportgeneeskunde en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen.

Gezond Sporten Vlaanderen is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Wij staan zowel open voor verenigingen als voor sportmedische professionals die zich op individuele basis willen engageren binnen Gezond Sporten Vlaanderen. Sportartsen, sportkinesitherapeuten (sportfysiotherapeuten), sportdiëtisten, tandartsen, cardiologen, apothekers, orthopedisten, fysisch geneeskundigen en radiologen zijn al op een of andere manier vertegenwoordigd binnen Gezond Sporten Vlaanderen.

We reiken intussen de hand naar spoedartsen, neurologen, sportpsychologen, sportethici, sportverzorgers, inspanningsfysiologen en andere vakmensen die zich beroepshalve inzetten voor gezond sporten.

Poeldeniersweg 6
9400
Ninove
0473799232
Selecteer een bestand aub.