Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Bariatrische chirurgie (ID nummer: 397917)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing826-10-2020 t/m 26-10-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Leerdoelen E-learning module Bariatrische chirurgie
Aandacht voor de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus met daarbij handvaten en adviezen voor een goede voedingsbegeleiding van patiënten voor en na bariatrische chirurgie.

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de complicaties aan te geven die kunnen ontstaan door morbide obesitas;
 • aan te geven wat de invloed van gewichtsverlies is op de complicaties van morbide obesitas;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met morbide obesitas;
 • te benoemen welke patiënten in aanmerking komen voor een bariatrische operatie;
 • te benoemen welke bariatrische operaties er in Nederland worden uitgevoerd en wat hiervan de kenmerken zijn;
 • aan te geven welke voorbereidingen en voedingsadviezen van belang zijn voor een bariatrische operatie;
 • aan te geven welke voedingsadviezen direct postoperatief belangrijk zijn;
 • te benoemen welke complicaties en voedingsproblemen kort na de bariatrische operatie kunnen optreden;
 • aan te geven welke voedingsadviezen van belang zijn voor een goede voedingsstatus en in de preventie van voedingsproblemen en complicaties;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij bariatrische patiënten en in welke frequentie deze uitgevoerd dienen te worden;
 • aan te geven welke suppletieadviezen gelden voor bariatrische patiënten;
 • te benoemen welke complicaties kunnen ontstaan ten gevolge van voedingstekorten;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn bij patiënten die contourherstellende postbariatrische chirurgie ondergaan;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn voor zwangere bariatrische patiënten.

 

Inhoud E-learning module Bariatrische chirurgie

 1. Bestuderen van het e-book Bariatrische chirurgie.
 2. Maken van de Toets Bariatrische chirurgie. U kunt rustig de tijd nemen om de toets te maken. Er is geen tijdslimiet gebonden aan het maken van de toets.
 3. Invullen Zelfreflectieformulier Bariatrische chirurgie.
 4. Invullen Evaluatieformulier E-learning module Bariatrische chirurgie.
 5. Insturen van 'Toets Bariatrische chirurgie', 'Zelfreflectieformulier Bariatrische chirurgie' en 'Evaluatieformulier E-learning module Bariatrische chirurgie' naar het e-mailadres dat op de toets en formulieren staat vermeld.
 6. Heeft u alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets Bariatrische chirurgie' juist beantwoord, dan ontvangt u een nascholingscertificaat. Haalt u het niet in één keer, dan krijgt u een 2e kans (zie FAQ Inhoudelijke aspecten).
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van bariatrische chirurgie kan plaatsvinden via het forumonderdeel Bariatrische chirurgie op de internetsite van VoedingOnline.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier.
 NVD - Diëtisten
zie handleiding
 
Mw. M.A. Verheul-Koot
8
120
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 120 (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Er kan ook worden gekozen voor jaarabonnement op VoedingOnline (€ 375/jaar voor 1e jaar en € 250/jaar voor het 2e en de daarop volgende jaren).
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de andere beschikbare E-learning modules van VoedingOnline worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Toelichting op studiebelastingsuren:
8 uur (zelfstudie 7 uur, toets 1 uur).
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593