Opleidingen details Levvel
Deskundigheidsbevordering - expertisegroep LVB (ID nummer: 397867)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie229-10-2020 t/m 28-10-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens deze deskundigheidbevordering zullen de volgende onderwerpen aan bod komen;

15:00 – 16:30: Het meten van het adaptieve vermogen bij vermoeden van een verstandelijke beperking

Toelichting: sinds de DSM-5 heeft het adaptief vermogen een belangrijkere rol gekregen bij het bepalen van een verstandelijke ontwikkelingsstoornis. Alleen cognitief onderzoek verrichten is daarvoor onvoldoende. Het meest recente en alomvattende instrument om het adaptief vermogen te toetsen is de Vineland-3 Adaptive Behavior Scales. Dit Engelstalige instrument (dat helaas niet in het Nederlands zal worden vertaald) geeft het leeftijdsequivalent waarop een kind of een volwassene functioneert op de gebieden communicatie, zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast onderbouwing van de verstandelijke ontwikkelingsstoornis kan het ouders, school en hulpverleners helpen inzichtelijk te maken op welk niveau het kind concreet functioneert. Dit is bevorderend voor de acceptatie en biedt aangrijpingspunten voor juiste begeleiding voor de relatief grote cliëntenpopulatie aan de linkerkant van de normaalverdeling. Door: Samantha van Hees, Psycholoog/neuropsycholoog

Leerdoelen: Vergroten achtergrondkennis over adaptieve ontwikkeling bij kinderen en jongeren &
Toepassen van de Vineland-3 in de klinische praktijk bij informanten van onze cliëntenpopulatie waarbij het vermoeden bestaat van een ontwikkelingsachterstand.

16:30-17:00: Diagnostiek van ASS bij een verstandelijke ontwikkelingsstoornis

Toelichting: Er bestaat een kans dat een autismestoornis gemist wordt bij mensen met een verstandelijke beperking doordat de tekorten op de kerndomeinen van ASS geheel worden toegeschreven aan de VB (‘diagnostic overshadowing’). Besproken wordt hoe middels een stappenplan diagnostiek het onderscheid gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek daarbij kan worden ingezet. Door: Pieter Troost, Kinder- en Jeugdpsychiater

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep
Bestand  
201029 Programma deskundigheidsbevordering LVB.docx11-5-2020 11:3113 KB
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd15:00 - 17:00
LocatieDuivendrecht (NL) (Toon kaart)

Levvel is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken.

Fred. Roeskestraat 73
1076 EC
Amsterdam
T.a.v. de financiële administratie/ kostenplaats 100093 Fred. Roeskestraat 73 1076 EC Amsterdam
1076 EC
Amsterdam
0208901000