Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis (ID nummer: 397774)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd1627-10-2020 t/m 26-10-2021

Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het nodig dat de omgeving aangepast wordt aan hun bijzondere behoeften. Deze aanpassingen worden vooral gerealiseerd door de mensen die de persoon met ASS direct begeleiden. De begeleid(st)er kijkt mee door de ogen van de cliënt, ziet waar situaties onoverzichtelijk, onvoorspelbaar of te moeilijk zijn voor de cliënt. Op basis van de relatie die gekenmerkt wordt door vertrouwen en respect voor de cliënt, zal de begeleider voor en zo mogelijk met de cliënt, structuur aanbrengen in tijd, plaats, bezigheden. De begeleider zal de directe omgang en de communicatie zo afstemmen op de cliënt, dat deze zich begrepen en veilig kan voelen. De begeleider zal respectvol omgaan met het herhaalgedrag in denken en doen van de cliënt en het gedrag kunnen stoppen of ombuigen, als dit voor de cliënt of de mensen in de directe omgeving schadelijk of storend is. De begeleider zal ten slotte bij probleemgedrag een bijdrage leveren aan de analyse van het probleemgedrag en de interventies uitvoeren om het probleemgedrag te verminderen.

Het begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vraagt specifieke competenties op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Om jezelf hierin te ontwikkelen is kennis van autisme noodzakelijk. Deze cursus start dan ook met een inleiding over wat autisme is, de nieuwste inzichten en de DSM-5. Daaraan gerelateerd komen de belangrijkste competenties voor het begeleiden van mensen met ASS aan de orde.

Wat leer je?

  • Je hebt algemene kennis van de autismespectrumstoornis 
  • Je herkent beperkingen in:
  1. het contact en de communicatie
  2. de prikkel- en informatieverwerking
  3. het omgaan met veranderingen
  4. de ontwikkeling van de cliënt en sluit daarbij aan in de begeleiding
  • Je hebt inzicht in het ontstaan en herkennen van pre-occupaties/herhaalgedrag en begeleidt de cliënt daarbij.
  • Je hebt inzicht in het ontstaan en het herkennen van de meest voorkomende comorbide problematiek
  • Je heb inzicht in het ontstaan en herkennen van probleemgedrag en bent in staat  gedragsprogramma's uit te voeren om probleemgedrag te verminderen.
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Sociaal pedagogisch werker
Maatschappelijk werker
Vaktherapeut
Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Activiteitenbegeleider

Voor het volgen van de cursus is het belangrijk dat je in je werksituatie in aanraking komt met cliƫnten met autisme.
18
Ja
32
27 uur aan literatuurstudie, 266 pagina's en 3 praktijkopdrachten, van 5 uur.
795
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.