Opleidingen details DAVINCI Traject

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (100 uur) (ID nummer: 397635)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1008-10-2020 t/m 7-10-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 648-10-2020 t/m 7-10-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek348-10-2020 t/m 7-10-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1008-10-2020 t/m 7-10-2021
K&J/OG opleiding - overige taken28-10-2020 t/m 7-10-2021

De basiscursus cognitieve gedragstherapie vormt het cursorisch deel van de opleiding tot (aspirant)-cognitief gedragstherapeut. In de basiscursus maakt de cursist kennis met de denk- en werkwijze welke in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie.

De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel (6 bijeenkomsten) welke zich richt op het aanleren van de theoretische invalshoek, zoals de leertheorie en de analyses (verklarende diagnostiek) en een verdiepingsdeel (11 bijeenkomsten), welke zich richt op hoe je vanuit de analyse verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken o.a. de cognitieve therapie kunt toepassen.

In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met kinderen en jeugdigen en hun ouders. In de cursus zal ook aandacht zijn voor de therapeutische relatie en het gebruik van motivatietechnieken daarbij en voor het werken met protocollen.

 

Na afronding van de basiscursus is de cursist in staat gedragstherapiee¨n uit te voeren.

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind:

·  inzicht heeft in de ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie in relatie tot de experimentele (leer)psychologie en de cognitieve therapie.

·  de principes van CGt heeft leren toepassen

·  in staat is tot het maken van functie- en betekenisanalyses en deze onder supervisie kan toepassen.

·  in staat is tot het ontwerpen van modificatieprocedures op basis van aangrijpingspunten van het probleem en deze onder supervisie in de praktijk kan brengen.

·  in principe zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische proces.

 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
2695,00 euro incl cursusmappen, warme lunch, koffie/thee
100
toetsing en evaluatie
universitair opgeleide hulpverleners, als psychologen, pedagogen, artsen werkzaam in gezondheidszorg, eerstelijnspraktijk, jeugdhulpverlening, onderwijs. Voor verkrijgen aspirantlidmaatschap VGCt, voldoen aan criteria VGCt.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendeze Basiscursus gaat niet door

Instituut voor opleidingen, training, coaching en supervisie

Groepsekom 22
3831 RH
Leusden
033-4950974
Selecteer een bestand aub.