Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

BASISCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE KIND & JEUGD (K&J) (ID nummer: 397269)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1001-9-2020 t/m 31-8-2023

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd

In de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd leert u het toe passen van het cognitief gedragstherapeutisch proces specifiek bij kinderen, jeugdigen en hun systeem. U leert vanuit een getrapte benadering de basisprincipes en interventies zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een verantwoorde wijze.

Inhoud

Binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt in een getrapte benadering, van oplossingsgerichte interventies, via protocollaire behandelingen naar geïndividualiseerde behandelingen. Binnen de huidige jeugdzorg levert cognitieve gedragstherapie de theorie en middelen om complexe problematiek uiteen te rafelen in meer hanteerbare deelproblemen. Hiermee kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt om de behandeling vorm te geven voor de jeugdige en het systeem om de jeugdige heen. Waar mogelijk worden deze keuzes gestuurd op basis van evidence based interventies, waar nodig wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt op basis van de onderliggende leertheoretische principes.

In de opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met beide richtingen. U leert enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en de cognitieve casusconceptualisatie. Daarnaast leert u hoe u de belangrijkste interventies en technieken doelgericht kunt inzetten en uitvoeren bij enkelvoudige problematiek. Ook leert u werken met de belangrijkste gestandaardiseerde behandelprotocollen voor jeugdigen en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie.

Doelstelling

Aan het eind van de basisopleiding bent u voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebt u voldoende kennis van een aantal basis cognitief-gedragstherapeutische methodes, technieken en interventies om, onder supervisie, op verantwoorde wijze eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit te kunnen voeren. Concreet leert u de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen binnen de getrapte benadering. U leert daarbij hoe u deze interventies kunt toepassen rekening houdend met de specifieke aspecten van de doelgroep kinderen en jeugd. U maakt ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Opzet

De basisopleiding volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. In de eerste bijeenkomsten maakt u kennis met de fasen van het gedragstherapeutisch proces: de principes van gedragsassessment, het opstellen van het behandelplan, de interventiefase tot de evaluatie en afronding.

U leert het toepassen van de cognitief- gedragstherapeutische principes, technieken en interventies specifiek voor kinderen, jongeren en in het werken met ouders of anderen in het systeem van het kind. U leert rekening te houden met de algemene en bijzondere vaardigheden en eisen die dit stelt aan uw rol als therapeut.

U leert de technieken en interventies toe te passen voor de belangrijkste probleemgebieden bij kinderen en jeugdigen. U maakt kennis met veel gebruikte protocollen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van evidence based behandelen.

Opzet van de basiscursus

De basiscursus omvat 15 bijeenkomsten; 100 contacturen en 350 werkuren.

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
14
14
 ja
2.950
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Aanmelding voor de cursus staat open voor wie:
A) afgeronde opleiding heeft in sociale wetenschappen of medicijnen en tevens
B) voldoende (volgens de normen van de VGCt) scholing heeft genoten in de vakken:
psychopathologie
persoonlijkheidsleer
leerpsychologie
gespreksvaardigheden en tevens
C) werkzaam is op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg op zo'n manier dat er regelmatig behandelcontacten plaatsvinden met patiënten.

Wie wel voldoet aan A, maar nog niet geheel aan B kan, nadat de basiscursus al is gestart, op eigen initiatief alsnog bijscholing volgen en examen afleggen in de ontbrekende vakken.
De derde voorwaarde (C) is in feite scherper dan de VGCt vereist. Voor de Vereniging hoeft men immers pas werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg na het voltooien van de basiscursus. De huidige opleiding stelt deze eis omdat wordt gemeend dat het vak het beste kan worden geleerd wanneer men al meteen ook in de praktijk werkzaam is.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 17:30
LocatieEefde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; IC

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.