Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) (ID nummer: 397253)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing2423-9-2020 t/m 22-9-2021

Traumatische ervaringen laten diepe sporen achter. Wanneer de traumatische herinneringen gepaard gaan met klachten, zoals herbelevingen, nachtmerries, vermijding en slaapproblemen, spreken we van een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

BEPP is een effectieve trauma focused psychotherapie bij PTSS. Het ophalen van de emotie (boosheid, verdriet) is een belangrijk onderdeel. Deze behandeling is voor mensen die schokkende traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar zij nog zeer vaak en soms dagelijks last van hebben in de vorm van opdringende herinneringen. Vaak gaan zij ook gedrag vertonen waarbij zij bezigheden, contacten en plekken gaan vermijden om geen herinneringen aan het trauma te hebben BEPP is een intensieve behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Tijdens de eclectische psychotherapie (16 sessies) wordt PTSS gezien als een voortdurende afwisseling tussen intrusieve herbelevingen en vermijding (Gersons, Meewisse, & Nijdam, 2015). BEPP gaat ervan uit dat mensen door opvoeding en ervaringen in hun leven overtuigingen en coping strategieën aanleren om zich optimaal staande te houden in hun sociale context. Als deze overtuigingen het ontoelaatbaar maken om kwetsbaar te zijn en heftige emoties te ervaren, dan ontstaat een ernstig dilemma na het doormaken van trauma. Door angst, krenking of schaamte worden heftige emoties dan niet geaccepteerd, terwijl intens verdriet, woede en walging inherent zijn aan het doormaken van levensbedreigende gebeurtenissen. Om te voorkomen dat patiënten met PTSS opnieuw heftige emoties ervaren, zijn zij zeer alert op interne en externe waarschuwingssignalen. Dit vergroot het gevoel van onveiligheid. Schrikachtigheid en problemen met inslapen of concentratie voor alledaagse zaken zijn veelal het gevolg van die onveiligheidsgevoelens.

Bij BEPP wordt de nadruk gelegd op het doorbreken van de heftige emoties, omdat hierdoor klachten tot lange tijd na trauma in stand worden gehouden of verergeren, en natuurlijk herstel uitblijft. Partners van patiënten lijden mee met hun dierbare en kunnen, bewust of onbewust, een belangrijke rol spelen bij het onderdrukken van emoties. De patiënt met PTSS wil zijn partner niet belasten met zijn heftige gevoelens of hoort de partner bijvoorbeeld uit machteloosheid zeggen dat hij het incident nu eindelijk eens moet vergeten. Partners worden om die reden nadrukkelijk betrokken bij psycho-educatie over PTSS en de evaluatiemomenten in de behandeling.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

Wat leer je?

  • onderscheid maken tussen trauma en PTSS
  • het verband tussen PTSS-klachten en de traumatische gebeurtenis uitleggen
  • de kern-traumatische gebeurtenis herkennen
  • de functie van de interventies van BEPP begrijpen en toepassen
  • het behandelprotocol van BEPP toepassen
  • indicatie en contra-indicatie van BEPP beargumenteren
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
12
12
1045
24
toetsing en evaluatie
ja
Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Psychiater, Verpleegkundig specialist, Psychotraumatherapeut

Je dient ervaring te hebben met traumabehandeling, waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposuretechnieken en cognitieve gedragstherapie gewenst is.
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd9:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.