Opleidingen details Prodeba Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 397170)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1002-9-2020 t/m 1-9-2023

In deze cursus leert de cursist cognitieve -, emotionele - en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen en veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de CGT manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
10
14
 ja
2725,-
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
De toelatingseisen zijn:
Een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In de vooropleiding moeten de vakken leertheorie├źn, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden zijn gevolgd.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd9:00 - 16:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Prodeba biedt sinds 2008 begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (GGZ)
en co-morbide problematiek, waar en wanneer dat nodig is. Dit gebeurt in de vorm van ambulante begeleiding, themagroepen, begeleiding in de zorgboerderij, begeleiding op school, beschermd wonen en diagnostiek & behandeling, in de regio Noord- en Zuid Holland.  

De Prodeba Academy is in 2018 opgericht en biedt opleidingen, cursussen, lezingen en deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals, op het gebied van GGZ problematiek en lezingen/bijeenkomsten voor (ouders van) zorgvragers.

Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goede opleidingen voor zorgprofessionals welke de uitvoering van hun dagelijks werk ondersteunen en versterken en de mogelijkheid bieden in de doorontwikkeling en groei als zorgprofessional. Ook kennisdeling met de markt door middel van het aanbieden van lezingen is een onderdeel van de doelstelling.

Delftse Jaagpad 1C
2324 AA
Leiden
071 580 3695
Selecteer een bestand aub.