Opleidingen details Universiteit Maastricht, vakgroep psychiatrie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

What about Stress Hormones (WASH) (ID nummer: 397084)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie1816-11-2020 t/m 15-11-2021

Stress is een centraal thema van de geneeskunde en dus ook zeker van de psychiatrie. Stress heeft invloed op het ontwikkelen en functioneren van het brein en het menselijk lichaam. In deze cursus willen we stress en de gevolgen van stress op het brein, het menselijk gedrag en het lichaam nader bestuderen. Centraal staan stellen we de hormonale veranderingen die een gevolg zijn van stress en voortkomen uit een hyperfunctionerende HPA-as. De gevolgen van hormonale ontregelingen op verschillende neurotransmittersystemen zoals het dopamine, noradrenaline en serotonine systeem zullen worden besproken. Hier haakt deze cursus aan bij de andere cursussen WAI, WAD en WAP. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen enerzijds veranderde functies (bijv. hypercortisolisme) en anderzijds structurele breinveranderingen, alsook de link met psychopathologische fenomenen (o.a. psychose, affectieve ontregelingen en angststoornissen). Andere thema’s in de cursus zijn: hoe ontstaan differentiële gevoeligheden voor stress, welke genen zijn daarin betrokken? En wat is de relatie met (psycho-)somatische aandoeningen?

In tegenstelling tot de andere cursussen staan hier dus niet een of twee neurotransmittersystemen centraal maar zullen stressgerelateerde aspecten van de verschillende systemen aan bod komen.
 

(Meerdaagse) Nascholing
1300
Hoofdniveau
Biologische psychiatrie
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Verslavingspsychiatrie
LocatieVlieland (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Nascholing psychiatrieDatumTijd
Inleiding en toets What about Stress Hormones216-11-202017:00 - 19:00
What about Stress Hormones617-11-202009:00 - 18:15
What about Stress Hormones618-11-202009:00 - 18:15
What about Stress Hormones419-11-202009:00 - 16:00

Aanvraagformulier

Accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten


Deel A: vragen


1. Contactpersoon die accreditatie aanvraagt
Naam: Dr M. Bak
Instelling/ organisatie: Universiteit Maastricht, capgroep Psychiatrie en neuropsychologie
Adres/ postbus: Vijverdalseweg 1
Postcode/ plaats: 6226 NB Maastricht
Telefoon: 043-3685444
Fax: 043-
E-mail: m.bak@sp.unimaas.nl
De organisatiecommissie heeft kennis genomen van en stemt in met de algemene voorwaarden (deel B) van dit aanvraagformulier: ja
Altijd het (concept)programma met dit aanvraagformulier meezenden.


2. Beknopte omschrijving van de bij- of nascholingsbijeenkomst
Titel: What about Dopamine (WAD); de neuropsychologie van schizofrenie
Datum/ data: 18-21 Juni 2007
Plaats: Vlieland
Locatie: Golden Tulip Hotel ”Flydunen”
Website met congresinformatie:
Beoogd aantal deelnemers: 40 (max)
Inschrijfgeld per deelnemer: € 850
Aantal onderwijsuren (pauzes, maaltijden, sociale activiteiten, enz. niet meetellen): 16


3. Eerdere edities van deze bijeenkomst
Is een eerdere editie van deze bij- of nascholingsbijeenkomst geaccrediteerd: nee
Door welke Wetenschappelijke Verenigingen/ Beroepsverenigingen:

Data van eerdere bijeenkomsten en administratienummers:

Zo mogelijk een overzicht van de resultaten van de meest recente evaluatie onder de deelnemers met dit aanvraagformulier meezenden.
Instructie bij vraag 4 en 5
• Leden van de organisatiecommissie zijn vrij om zelf de rol van programmacommissie te vervullen dan wel een aparte programmacommissie te benoemen (en vice versa).
• Uitsluitend aan de voorzitter van de programmacommissie wordt de eis gesteld van onafhankelijkheid van voor deze bijeenkomst relevante (farmaceutische) bedrijven en sponsors. Zie deel B van dit aanvraagformulier.
• Zie voor de definities en verantwoordelijkheden van de organisatiecommissie en programmacommissie deel B van dit aanvraagformulier.
• Voor zo ver het mee te zenden programma vraag 4 en 5 beantwoordt, kunt u hiernaar verwijzen en hoeft u vraag 4 en 5 niet in te vullen.


4. Leden van de organisatiecommissie
Naam Instelling/ organisatie
Dr. M. Bak Universiteit Maastricht
Dr. R. Bruggeman Universiteit Groningen
Dr. M. Marcelis Universiteit Maastricht
Drs F. van Dael Universiteit Maastricht


5. Leden van de programmacommissie
Naam Instelling/ organisatie Geregistreerd als specialist bij HVRC, MSRC of SGRC
Dr. M. Marcelis Universiteit Maastricht ja
specialisme: psychiatrie
Dr. R. Bruggeman Universiteit Groningen Ja
specialisme: psychiatrie
Drs F. van Dael Universiteit Maastricht ja
specialisme: psychiatrie

Welk lid is voorzitter van de programmacommissie: Dr. M. Marcelis


6. Doelgroep van de bij- of nascholing
Erkende specialismen die tot de doelgroep behoren:
Psychiaters


Wie behoren nog meer tot de doelgroep (artsen en/ of niet-artsen):
Onderzoekers op het gebied van psychotische stoornis niet psychiaters


7. Inhoud van de bij- of nascholing
Korte omschrijving van de inhoud en leerdoelen (maximaal 50 woorden):

Het betreft een integratie tussen basale neurowetenschappen en (medicamenteuze) behandeling van psychosen (schizofrenie). De onderwerpen variëren van basale farmacologie, genetica en neuroanatomie en fysiologie gecentreerd rond de dopamine hypothese, vroege voortekenen van psychose en antipsychotica beleid bij eerste psychosen alsmede bij therapieresistente mensen met chronische psychosen/schizofrenie, problemen in de compliance.


8.
Vakgroep Psychiatrie en neuropsychologie Vijverdalseweg 1
6226 NB
Maastricht
043-3685444
 
Selecteer een bestand aub.