Opleidingen details Universiteit Maastricht, vakgroep psychiatrie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

What about Inflammation and Infection (ID nummer: 397077)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie1816-11-2020 t/m 15-11-2021

Infecties en onststekingsreacties blijken en steeds grotere rol te spelen in het ontstaan van psychiatrische problematiek. Deze cursus gaat over de basale immunologische reacties op infecties en consequenties c.q. reacties van het brein. Men leert basale introductie in de immunologie, immunologische reacties in het brein, gevolgen van deze reacties voor emoties en gedrag en opties voor behandeling geënt op deze ontstekingsreacties in het brein. Een scala aan Nederlandse experts op het gebied van ontstekingsreacties en infecties in relatie tot het brein en de psychiatrie zullen de cursus inhoud geven.

(Meerdaagse) Nascholing
1300
Hoofdniveau
Biologische psychiatrie
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Verslavingspsychiatrie
Tijd17:00 - 16:00
LocatieVlieland (NL) (Toon kaart)

Aanvraagformulier

Accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten


Deel A: vragen


1. Contactpersoon die accreditatie aanvraagt
Naam: Dr M. Bak
Instelling/ organisatie: Universiteit Maastricht, capgroep Psychiatrie en neuropsychologie
Adres/ postbus: Vijverdalseweg 1
Postcode/ plaats: 6226 NB Maastricht
Telefoon: 043-3685444
Fax: 043-
E-mail: m.bak@sp.unimaas.nl
De organisatiecommissie heeft kennis genomen van en stemt in met de algemene voorwaarden (deel B) van dit aanvraagformulier: ja
Altijd het (concept)programma met dit aanvraagformulier meezenden.


2. Beknopte omschrijving van de bij- of nascholingsbijeenkomst
Titel: What about Dopamine (WAD); de neuropsychologie van schizofrenie
Datum/ data: 18-21 Juni 2007
Plaats: Vlieland
Locatie: Golden Tulip Hotel ”Flydunen”
Website met congresinformatie:
Beoogd aantal deelnemers: 40 (max)
Inschrijfgeld per deelnemer: € 850
Aantal onderwijsuren (pauzes, maaltijden, sociale activiteiten, enz. niet meetellen): 16


3. Eerdere edities van deze bijeenkomst
Is een eerdere editie van deze bij- of nascholingsbijeenkomst geaccrediteerd: nee
Door welke Wetenschappelijke Verenigingen/ Beroepsverenigingen:

Data van eerdere bijeenkomsten en administratienummers:

Zo mogelijk een overzicht van de resultaten van de meest recente evaluatie onder de deelnemers met dit aanvraagformulier meezenden.
Instructie bij vraag 4 en 5
• Leden van de organisatiecommissie zijn vrij om zelf de rol van programmacommissie te vervullen dan wel een aparte programmacommissie te benoemen (en vice versa).
• Uitsluitend aan de voorzitter van de programmacommissie wordt de eis gesteld van onafhankelijkheid van voor deze bijeenkomst relevante (farmaceutische) bedrijven en sponsors. Zie deel B van dit aanvraagformulier.
• Zie voor de definities en verantwoordelijkheden van de organisatiecommissie en programmacommissie deel B van dit aanvraagformulier.
• Voor zo ver het mee te zenden programma vraag 4 en 5 beantwoordt, kunt u hiernaar verwijzen en hoeft u vraag 4 en 5 niet in te vullen.


4. Leden van de organisatiecommissie
Naam Instelling/ organisatie
Dr. M. Bak Universiteit Maastricht
Dr. R. Bruggeman Universiteit Groningen
Dr. M. Marcelis Universiteit Maastricht
Drs F. van Dael Universiteit Maastricht


5. Leden van de programmacommissie
Naam Instelling/ organisatie Geregistreerd als specialist bij HVRC, MSRC of SGRC
Dr. M. Marcelis Universiteit Maastricht ja
specialisme: psychiatrie
Dr. R. Bruggeman Universiteit Groningen Ja
specialisme: psychiatrie
Drs F. van Dael Universiteit Maastricht ja
specialisme: psychiatrie

Welk lid is voorzitter van de programmacommissie: Dr. M. Marcelis


6. Doelgroep van de bij- of nascholing
Erkende specialismen die tot de doelgroep behoren:
Psychiaters


Wie behoren nog meer tot de doelgroep (artsen en/ of niet-artsen):
Onderzoekers op het gebied van psychotische stoornis niet psychiaters


7. Inhoud van de bij- of nascholing
Korte omschrijving van de inhoud en leerdoelen (maximaal 50 woorden):

Het betreft een integratie tussen basale neurowetenschappen en (medicamenteuze) behandeling van psychosen (schizofrenie). De onderwerpen variëren van basale farmacologie, genetica en neuroanatomie en fysiologie gecentreerd rond de dopamine hypothese, vroege voortekenen van psychose en antipsychotica beleid bij eerste psychosen alsmede bij therapieresistente mensen met chronische psychosen/schizofrenie, problemen in de compliance.


8.
Vakgroep Psychiatrie en neuropsychologie Vijverdalseweg 1
6226 NB
Maastricht
043-3685444
 
Selecteer een bestand aub.