Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (ID nummer: 397035)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1810-9-2020 t/m 9-9-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De derde generatie cognitieve gedragstherapie, en met name de toepassing van mindfulness als therapeutische techniek, begint binnen de ggz een steeds duidelijker positie in te nemen. De 8-weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ofwel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie werd ontwikkeld door Segal, Williams & Teasdale.
Uit wetenschappelijk onderzoek is de toepassing bij recidiverende depressies het meest onderzocht en effectief gebleken. Maar inmiddels wordt de methode in toenemende mate ook toegepast bij andere stressgerelateerde klachten. Centraal in deze benadering staat het leren doorbreken van automatische negatieve gedachtepatronen en gewoonten. Dit gebeurt door het richten van de aandacht, zonder op de inhoud van het denken in te gaan. Men leert de eigen denkprocessen te observeren, zonder oordeel en vanuit een open en meer accepterende houding.

Wat leer je?

  • Het zelf doorlopen van de 8-weekse training
  • Kennis hebben van de wetenschappelijke onderbouwing en toepassing bij andere klachtgebieden (o.a. angststoornissen)
  • Kennis hebben van de positionering van MBCT binnen de derde generatie gedragstherapie, met name t.o.v. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Het kunnen toepassen van aandachtgerichte technieken, zowel in individuele setting als in groepssetting (afhankelijk van ervaring met groepen)
  • Het zich eigen maken van de grondhouding van mindfulness
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk VerzorgersStichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
12
ja
1925
45
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Gz-psycholoog BIG
Psychotherapeut BIG
Klinisch psycholoog BIG
Klinisch neuropsycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Basispsycholoog
Psychiater
Verpleegkundig specialist
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Hbo-verpleegkundige
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Diagnostisch werkende
Vaktherapeut

De cursus is tevens toegankelijk voor gedragstherapeutisch werkers en andere professionals op hbo-niveau die werkzaam zijn in de ggz, zoals geestelijk verzorgers.
Bestand  
B2075 template PE-online.docx20-3-2020 9:1417 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen9 donderdagen van 9:30 tot 17:30 (Lesdag 1, 2 en 3 tot 12:30). Donderdag 29 juni en 6 juli als reserve data

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen9 donderdagen van 9:30 tot 17:30 (Lesdag 1, 2 en 3 tot 12:30). Donderdag 22 december als reserve datum

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 9:30-12:30 uur

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 9:30-12:30 uur

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 9:30-12:30 uur

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlesdag 1, 2 en 3 van 9:30-12:30 uur

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50