Opleidingen details Mediant
PITSTOP suïcidepreventietraining (ID nummer: 397017)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie616-9-2020 t/m 18-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doelstellingen van de cursus/training:

 • Kennis krijgen over de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en                behandeling van suïcidaal gedrag (Van Hemert e.a. 2011).
 • Contact maken met een suïcidale cliënt door de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken.
 • Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
 • Leren op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken.
 • Op basis van dit onderzoek vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op de korte- en lange termijn kan verminderen.

 

De trainee is na de training in staat om:

 • Om te gaan met suïcidale cliënten vanuit de algemene principes van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
 • Met een suïcidale cliënt het suïcidale gedrag bespreekbaar te maken volgens de methodiek van contact maken, valideren, exploreren.
 • Risicofactoren en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag bij suïcidale cliënten  te herkennen, valideren en exploreren in contact met de (suïcidale) cliënt en dienst naasten.
 • Kennis van mogelijke risico- en beschermende factoren te gebruiken om het contact met de suïcidale cliënt en diens naasten aan te gaan en te verdiepen.
 • Op basis van deze kennis een structuurdiagnose formuleren van het suïcidale gedrag.
 • Heeft oog voor de veiligheid van de suïcidale cliënt met inbegrip van het scheppen van voorwaarden voor de continuïteit van zorg aan de cliënt.
 • Een bijdrage te leveren aan de multidisciplinaire behandeling van de suïcidale cliënt.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
PITSTOP beschrijving incl. programma.docx19-3-2020 12:183445 KB
PITSTOP beschrijving incl. programma.docx7-5-2020 9:293447 KB
 
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd09:00 - 17:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Broekheurnering 1050
7546 TA
Enschede
Postbus 775
7500 AT
Enschede
053 4755415