Opleidingen details Medilex BV
Perinatale zorg 3.0 (ID nummer: 396981)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 364-11-2020 t/m 3-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deelnemers kennen de stand van zaken rondom babysterfte in Nederland. 

Deelnemers weten wat de voornaamste doodsoorzaken zijn onder neonaten en ongeborenen en kennen de laatste inzichten en vraagstukken in de wetenschap. Deelnemers weten wat ze zelf kunnen doen of binnen hun afdeling kunnen introduceren om het risico op sterfte te doen afnemen. 

Deelnemers kennen de laatste inzichten in de risico's van een zwangerschap van 41 weken en weten hoe ze patienten het best kunnen voorlichten over de keuze voor wel of niet inleiden van de zwangerschap.

Deelnemers kennen de laatste inzichten en plannen rondom prenatale screening in nederland. Ze kunnen een eigen mening vormen over het introduceren van een extra screeningsmoment en weten wat de toevoeging is van de 13 weken echo ten opzichte van de NIPT. 

Deelnemers kennen de invloed van armoede en sociale achterstand op zwangeren en zuigelingen. 

Deelnemers weten welke succesvolle programma's op het gebied van sociale verloskunde in Nederland lopen of in de toekomst gaan lopen. Ook weten ze wat de succesfactoren zijn en wat ze hieruit kunnen meenemen in hun eigen professie. 

Deelnemers kennen het nut van preconceptiezorg en weten hoe ze dit kunnen inzetten. 

Deelnemers weten wat de laatste ontwikkelingen zijn in de zorg voor prematuren en wat de plannen zijn voor de toekomst. 

 

(Meerdaags) Congres
Bestand  
Programma 4 november.pdf8-9-2020 15:55161 KB
395
Dit bedrag is inclusief verzorgde lunch, digitaal naslagwerk, hand-outs en koffie/thee. Exclusief BTW
Tijd9:30 - 16:00
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCongres wordt ook online aangeboden

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCongres wordt ook online aangeboden ivm COVID maatregelen

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7