Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Pivotal Response Treatment (ID nummer: 396978)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie247-9-2020 t/m 6-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 207-9-2020 t/m 6-9-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek47-9-2020 t/m 6-9-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie67-9-2020 t/m 6-9-2023

Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische aanpak (Applied Behavior Analysis; ABA) waarbij kernvaardigheden gestimuleerd worden en niet alle vaardigheden afzonderlijk. PRT is ontwikkeld door het Koegel Autism Center en om les te mogen geven in PRT is certificering level 5 noodzakelijk. De hoofddocenten van deze cursus zijn dan ook opgeleid tot en met Level 5. PRT gaat ervan uit dat door het stimuleren van kerngebieden (o.a. motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe.

Pivotal Response Treatment is ontwikkeld door het Koegel Autism Center, USA. De hoofddocenten van deze cursus zijn in 2009 door de grondleggers, Bob en Lynn Koegel, opgeleid tot PRT docent en supervisor (Level 5).

Deze cursus is ontwikkeld door GGZ Rivierduinen. .

Wat leer je?

  • Je wordt geïnformeerd over de theorie en praktijk van de Pivotal Response Treatment (Informatie: Level 1).
  • Je leert de basistechnieken van de PRT toepassen bij één cliënt (Basistechnieken: Level 2).
  • Je leert vervolgens om de technieken toe te passen bij andere cliënten (Generalisatie: Level 3).


De volgende aspecten worden tijdens de cursus uitgewerkt:
- gedragstherapeutische principes;
- de centrale vaardigheden waar de behandeling zich op richt; de PRT-technieken;
- het toepassen van de PRT-technieken bij kinderen van een verschillend ontwikkelingsniveau;
- het toepassen van de PRT-technieken in verschillende situaties/ behandelsettings;
- het toepassen van de PRT-technieken bij kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
10
10
ja
€ 2.450,-
24
Toetsing
GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, social worker, orthopedagoog, psycholoog, sociaal pedagogisch hulpverlener, klinisch psycholoog, werkzaam in een behandelsetting voor ouders en hun kind met autisme.

Je beschikt over kennis van autisme en bent werkzaam in een behandelsetting voor ouders en hun kind met autisme.

Voor optimaal leerresultaat is het gewenst dat twee personen uit een organisatie deelnemen. Hierbij geldt dat basispsychologen, orthopedagogen, gedragstherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werker, vaktherapeut (speltherapie) en leerkrachten/leerlingbegeleiders/RT'ers de cursus enkel kunnen volgen als zij dit samen doen met hun behandelverantwoordelijke (geregistreerd gedragstherapeut VGCt, Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog met aantoonbare kennis van gedragstherapie). De behandelverantwoordelijke kan binnen de eigen instelling de kwaliteit van de PRT waarborgen.

Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen neem dan contact op met de Infodesk. Mogelijk kun je, met een verplicht supervisietraject, toch deelnemen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.