Opleidingen details Mediscon

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 (ID nummer: 396867)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cardiologie822-6-2020 t/m 21-6-2021

Welkom op de webpagina van het Wenckebach Genootschap. Het Wenckebach Genootschap is een vereniging van cardiologen uit de regio Den Haag, Leiden, Delft, Gouda, Zoetermeer, Leidschendam en Voorburg, met als doel het organiseren van nascholing en bijscholing op cardiologiegebied.

We verzorgen aan de hand van Nederlandse en Europese richtlijnen de regionale bijeenkomsten, losse thema-avonden, scholingsactiviteiten voor cardiologen, thoraxchirurgen, revalidatie-artsen, verpleegkundigen (met de uitdrukkelijke bevoegdheid medicatie voor te schrijven, zoals nurse practitioners) en huisartsen. Uiteraard zijn ook deelnemers van buiten de regio welkom op deze avonden. Per avond kunt u via deze site kennis nemen van het programma, de sprekers, en de accreditatie.

Leerdoelen VSR

Per avond (www.wenckebachgenootschap.nl) is er een programma waar een programma wordt samengesteld uit een drietal expert lezingen.
Als leidraad worden de richtlijnen gehanteerd; als eerste de richtlijnen en consensusdocumenten zoals die op de NVVC website staan.

Mocht het betreffende onderwerp hier niet van recente datum te vinden zijn dan is de richtlijn eerst van escardio.org en in tweede instantie van de Amerikaanse beroepsverenigingen (ACC, JACC) het document waarop we zullen teruggrijpen.

Bij een aantal onderwerpen is dit minder relevant en zullen we ons richten gerandomiseerde trials, en voor de uiterst vernieuwende facetten van het vak is soms een expert opinion leidend. Eenmaal per jaar zal een avond puur gericht op verpleegkundige zorg georganiseerd worden.

 

Doelen

Doel: na- en bijscholing van de doelgroep met evidence based, vernieuwende informatie. Dit zijn breed gekozen onderwerpen uit cardiologie maar ook mijden we bredere zorggerelareerde thema’s niet.

We streven ook naar discussie, rond de betreffende thema’s. Een insteek hierbij is onder andere het inventariseren van praktijkvariatie en leren van mekaars praktijkvoering en ervaring.

Ook is het in contact brengen van de verschillende deelnemers met elkaar van belang; niet alleen tussen de diverse doelgroepen (zie eerder) maar ook tussen de klinieken.

 

Juist na- en bijscholing met verpleegkundig specialisten en medici lijkt ons in een groeiende behoefte te voorzien.

 

Dr E. Ronner,

Voorzitter Wenckebach Genootschap

Cardioloog Reinier de Graaf Gasthuis

 

 

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
AmbulancezorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Intensive CareVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
Refereerbijeenkomst
Bestand 
programma 2020.pdf100 KB
0
Eelko Ronner
Hoofdniveau
Cardiologie
Hartfalen
Overig
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Nascholing CardiologieDatumTijd
The lower the better? Pro-Con sessie222-06-202018:30 - 21:00
Reanimatie; The patients journey214-09-202018:30 - 21:00
Coronaire fysiologie; diagnostiek en behandeling205-10-202018:30 - 21:00
VT’s223-11-202018:30 - 21:00

Mediscon is een congresbureau dat gespecialiseerd is in de organisatie van medische congressen.

John Franklinstraat 19-h
1056 SW
Amsterdam
John Franklinstraat 19-h
1056 SW
Amsterdam
020-2082106
Selecteer een bestand aub.