Opleidingen details Combinatie Jeugdzorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Gespreksleider Moreel beraad (ID nummer: 396630)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie10,56-10-2020 t/m 5-10-2023
K&J/OG opleiding - overige taken56-10-2020 t/m 5-10-2023

Tijdens de training ‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’ doen deelnemers veelal een eerste ervaring op met het stappenplan en het Moreel Beraad. Naar aanleiding daarvan wordt meestal aangegeven dat men behoefte heeft aan meer kennis en vaardigheden op dit gebied. Gedragswetenschappers en managers willen vooral graag handvatten om een Moreel Beraad te kunnen leiden. Een goede vormgeving en deskundige begeleiding van het Moreel Beraad zijn belangrijke voorwaarden voor een goed verloop. Vaak gaat het om situaties die de betrokkenen in sterke mate hebben beziggehouden en die veel emoties oproepen, soms ook binnen de samenwerking. Dat is begrijpelijk, omdat bij morele dilemma’s altijd (persoonlijke en professionele) waarden in het geding zijn. Begeleiders moeten enerzijds goed in staat zijn de lijn vast te houden en structuur aan te brengen, anderzijds ruimte kunnen bieden en stimuleren. Kennis van de achtergronden en bedoeling van een Moreel Beraad is daarbij noodzakelijk. In de training wordt aandacht besteed aan deze kennis, maar vooral veel geleerd door ervaren en uitwisselen.

De begeleider leert terughoudend te zijn wat betreft het zelf aanvoeren van oplossingen en een neutrale positie in te nemen ten aanzien van het voorliggende morele vraagstuk. Hij creëert een sfeer waarin ruimte is voor een open dialoog en een gezamenlijk proces van onderzoeken.

Leerdoel: Doel van deze tweedaagse training is stil te staan en te oefenen in de rol van actieve gespreksleider moreel beraad. Dat wil zeggen een gespreksleider die in staat is om goede dialogische vragen te stellen, ruimte en structuur te bieden, hoofdlijnen vast te houden en te stimuleren.    

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
7
12
ja
10,5
toetsing en evaluatie
Doelgroep:
Iedereen die in zijn of haar werkveld Moreel Beraad wil gaan leiden. Enige ervaring in het begeleiden van groepen is een voordeel. Deelnemers kunnen zijn: SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals, managers, beleidsmedewerkers en gedragswetenschappers.

Voorwaarden:
- De deelnemer heeft de training ‘Moreel Beraad 'Omgaan met dilemma’s in de jeugdzorg’ gevolgd.
- De deelnemer heeft zelf minimaal tweemaal een Moreel Beraad bijgewoond
- Van de deelnemer wordt een interesse voor de training verwacht en voor de rol van begeleider van een Moreel Beraad.. Daarnaast
wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer tijdens de training wil investeren in het oefenen en open staat voor het geven en
ontvangen van feedback.
- De deelnemer moet in de dagelijkse praktijk kunnen oefenen met het Moreel Beraad en hierop kunnen reflecteren.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 15:30
LocatieVeldhoven (NL) (Toon kaart)

Jeugdzorgaanbieder in Zuid- Oost Brabant

Nuenenseweg 4
5631KB
Eindhoven
Postbus 1078
5602 BB
Eindhoven
0402451945
Selecteer een bestand aub.