Opleidingen details Clinical Trial Center Maastricht / Maastricht UMC+

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus GCP-MWO voor Klinisch onderzoekers (ID nummer: 396542)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2610-6-2020 t/m 9-6-2021

Gecertificeerd Klinisch Onderzoek in UMC’s

Voor Klinisch Onderzoekers worden ééndaagse basistrainingen in Medisch Wetenschappleijk Onderzoek en GCP georganiseerd. De opgedane kennis wordt getoetst in een landelijk GCP- WMO examen, op initiatief van de NFU. Voor onderzoekers in UMC's is het bezit van het certificaat verplicht om klinisch onderzoek te mogen uitvoeren.

Het patiëntgebonden onderzoek is in de loop van de tijd onderhevig geraakt aan steeds meer en ingewikkelder (EU-)regels en voorschriften en die trend zet zich voort.
De moderne organisatie van onderzoeksprojecten (denk aan alle formulierenstromen, de randomisatieprocedures, verzekeringen, voorgeschreven archivering, e.a.) en de vele juridische aspecten zijn tegenwoordig beter en efficiënter in cursorische vorm over te brengen dan door de onderzoekbegeleider. Bij de meeste klinische onderzoeksprojecten spelen de ziekenhuisapotheek en diverse laboratoria een rol – óók als het niet om geneesmiddelenonderzoek gaat – en voor de onderzoeker is het noodzakelijk basiskennis te bezitten over de regelgeving en de kwaliteitssystemen die aldaar gelden en wijze waarop met die afdelingen vruchtbaar samengewerkt wordt. Kortom: de verschillende aspecten van ‘good research practice’(GCP, GMP en GLP) behoren heden ten dage tot de bagage waarmee de wereld van het patiëntgebonden onderzoek betreden wordt. Goed opgeleide onderzoekers leveren een betere kwaliteit en daarmee wordt Nederland aantrekkelijk als land waar klinisch onderzoek uitgevoerd kan worden.

De inhoud van de training bestaat uit :

9.00 Inleiding mensgebonden onderzoek en regelgeving

10.00 wet medisch -wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

11.00 Good Clinical Practice Richtsnoer voor mensgebonden interventie geneesmiddelenonderzoek (GCP)
 

12.30 lunch

13.00 Overzicht klinisch onderzoeksproces en verantwoordelijkheden

15.30 Wet Bescherming Persoonsgegevens

16.00 Onderzoek met Medical Devices
 

(Meerdaagse) Nascholing
250
inclusief deelname aan het landelijk GCP-WMO examen
Tijd09:00 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieVenlo (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieSittard (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieSittard (NL) (Toon kaart)

Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen blijven uitvoeren en te kunnen voldoen aan eisen voor publicatie en alle wettelijke verplichtingen, is er behoefte aan kwaliteitsmanagement van mensgebonden onderzoek.

CTCM kan hierin vanuit een centraal niveau ondersteuning geven, procedures ontwikkelen, -invoeren en -onderhouden. Daarnaast biedt het CTCM continuïteit in noodzakelijke opleidings- en scholingsfaciliteiten en fungeert als algemene helpdesk

CTCM adviseert de onderzoekers bij het voorbereiden van de studie conform de actuele wet- en regelgeving. CTCM is aanspreekpunt voor vragen omtrent richtlijnen en alle andere voorkomende vragen op dit gebied. In overleg met de projectleiders wordt de kwaliteitswaarborging van het onderzoek afgestemd en advies gegeven over de opzet van de studie. Dit betreft alle klinische studies die onder de WMO vallen (Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen), zowel geneesmiddelen onderzoek als niet-geneesmiddelen onderzoek.

 

Oxfordlaan 10
6229 HX
Maastricht
postbus 5800
6202 AZ
Maastricht
043-3872040
Selecteer een bestand aub.