Opleidingen details GGZ Friesland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling (ID nummer: 396228)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie410-9-2020 t/m 10-12-2021

De herhaling van de EHBS basis cursus is een teamgerichte training bestaande uit de e-learning module Suïcidepreventie, 4 uren, en 1 dagdeel voor het team behandelaren en verpleegkundigen, soms aangevuld met vak therapeuten, begeleiders en GZ-agogen, afhankelijk van de doelgroep en werkwijze van het team. Elke training heeft één trainer, een acteur en een speciale rol voor hoofdbehandelaar. Grote teams worden gesplitst, maximum aantal deelnemers is 16. De teamtraining vindt op locatie plaats, bij voorkeur in het gebouw van het team. Een maand van te voren vindt een voorgesprek plaats, tussen trainer en hoofdbehandelaar, eventueel aangevuld met ander teamlid om training op maat te maken. Met daarin een casus of situatie die aandacht nodig heeft m.b.t. suïcidaliteit op de afdeling. Vooraf aan de training worden deelnemers gevraagd de e-learning module Suïcidepreventie te doorlopen. Het behalen van de toets (minimaal 75%) van de e-learning module is voorwaarde voor deelneming aan de teamtraining.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
1 2 3
(Meerdaagse) Nascholing
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd13:00 - 17:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus kan op verschillende locaties van GGZ Friesland plaatsvinden.

Tijd13:00 - 17:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus kan op verschillende locaties van GGZ Friesland plaatsvinden.

Tijd13:00 - 17:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus kan op verschillende locaties van GGZ Friesland plaatsvinden.

Tijd13:00 - 17:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus kan op verschillende locaties van GGZ Friesland plaatsvinden.

Tijd13:00 - 17:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingencursus kan op verschillende locaties van GGZ Friesland plaatsvinden.

GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. Jaarlijks maken zo'n 22.000 mensen gebruik van onze diensten. We bieden zorg op twaalf verschillende locaties dicht bij u in de buurt, verspreid over de provincie Friesland.

Weghalen van drempels

Een psychiatrische ziekte is voor de buitenwereld in veel gevallen onzichtbaar en ongrijpbaar, maar is voor de persoon in kwestie en diens omgeving vaak heel ingrijpend. Bijna niemand vertelt graag dat hij psychische hulp nodig heeft. Meer dan de helft van de mensen met psychische klachten zoekt helemaal geen hulp. GGZ Friesland probeert deze drempels weg te halen, of in ieder geval te verlagen. Door te overleggen met huisartsen, voorlichting te geven en ook in de media open te spreken over psychische problemen, willen we ‘de psychiatrie' gewoner maken.

Verschillende zorg

Psychische problemen zijn er in alle soorten en maten en kunnen overal
ontstaan; op het werk, op school, tijdens de studie of in het gezin. We behandelen een breed scala aan stoornissen, zoals ADHD, angst- en paniekstoornissen, borderline, schizofrenie of depressie. Maar we bieden ook behandeling en begeleiding bij klachten die te maken hebben met werk of studie of zeden- en delictgedrag.

Zorgprogramma's

GGZ Friesland werkt met zorgprogramma's waarin voor de meestvoorkomende stoornissen de behandeling is vastgelegd in zorgpaden. Voor u betekent dit dat u vanaf het begin van de behandeling precies weet hoe vaak u door wie op welke wijze wordt behandeld, en wanneer u samen met uw behandelaar de behandeling evalueert. De zorgprogramma's bevatten alleen behandelvormen die bewezen effectief zijn. Ook werken we toe naar een snel verloop van de behandeling.

Onderdelen GGZ Friesland

Bepaalde vormen van zorg zijn ondergebracht in aparte onderdelen van GGZ Friesland die onder een eigen merknaam functioneren:

Kinnik, kind- en jeugd GGZ
MindUp, rehabilitatie (werken, leren, activiteiten, wonen)
De Swaai, samenwerkingverband tussen GGZ Friesland en Talant
Denk, voor lichtere psychische klachten

Van Andel, ouderenpsychiatrie

 

GGZ Friesland, WO&O Sixmastraat 2
8932 PA
Leeuwarden
GGZ Friesland, WO&O Postbus 932
8901 BS
Leeuwarden
058 - 28 48 989
Selecteer een bestand aub.