Opleidingen details Schematherapie in Bedrijf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Groep Schematherapie (ID nummer: 396105)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd5126-3-2020 t/m 25-3-2021

Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.

Naast theorie wordt er vooral veel met elkaar geoefend. De co-therapie neemt een belangrijke plek in binnen het GST model en er is steeds aandacht voor de wijze waarop de therapeuten de zitting vorm geven. De verschillende modi komen aan bod en hoe binnen de groep hiermee te werken. Het aansluiten bij de groep, de fase waarin de groep is en het vormgeven van limited reparenting, is een terugkerend thema in de training. Zo leren de deelnemers enerzijds met een plan de groep in te gaan en de structuur van de zittingen te bepalen. Anderzijds leren deelnemers soms af te wijken van dit plan en zodanig aan te sluiten bij wat er speelt in de groep dat het doel van de zitting toch bereikt wordt.

In de training wordt gewerkt met theoretisch onderricht, video- en rollenspel demonstraties, oefenen in groepen door middel van rollenspellen, feedback van de trainers over de rollenspellen en plenaire bespreking. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theorie van GST.
  • De unieke en onderscheidende samenwerking in co-therapie, waarmee ook voor ernstige stoornissen vorm gegeven wordt aan limited reparenting.
  • Veilige verbinding binnen de groep.
  • Omgaan met de verschillende modi in de groep met nadruk op experiëntiële technieken.
  • Opbouw van therapie sessies.
  • Fasen in therapie.
  • Omgaan met verstorende elementen.
Deze training is bedoeld voor hulpverleners met een BIG-registratie (of mensen die daartoe in opleiding zijn) als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater en voor geregistreerde vaktherapeuten (RVB).
Deze training is ook toegankelijk voor basispsychologen en HBO-ers die samenwerken met BIG geregistreerde Schematherapeuten. Zij dienen wel een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden te hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige As-1 stoornissen.

Voorwaarde voor deelname aan de cursus is het gevolgd hebben van een basiscursus Schematherapie.
26
Ja
25
De cursisten dienen tevoren literatuur voor te bereiden en zich voor te bereiden op toetsing gedurende de cursus (conform eisen van de Vereniging voor Schematherapie).
1050
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam-Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Schematherapie in Bedrijf biedt trainingen, coaching en supervisie aan individuele professionals, instellingen en bedrijven.
Schematherapie in Bedrijf heeft als doel om met mensen op te leiden tot kundige, warme en gepassioneerde hulpverleners. Tegelijkertijd wil zij de kracht van schematherapie beschikbaar stellen door middel van coaching aan individuele medewerkers en managementteams.

Albert Cuijpstraat 61
4625AK
Bergen op Zoom
Albert Cuijpstraat 61
4625AK
Bergen op Zoom
0636301271
Selecteer een bestand aub.