Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT your way voor post-hbo (ID nummer: 396028)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen1225-9-2020 t/m 24-9-2021

Sommige jongeren en jongvolwassenen hebben last van psychische klachten, keuzestress en perfectionisme. Met ACT your way kun je hen helpen om actief te werken aan een bij hen passende identiteitsontwikkeling en autonomie. Deze 2-daagse post-hbo training leert je ACT your way, zowel individueel als in een groep, te gebruiken als onderdeel van de behandeling. Met deze op de Acceptance and Commitment Therapy gebaseerde interventie kun jij bijdragen aan de psychologische flexibiliteit van jongeren.

Wat leer je?

Je doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT your way.
Je leert jongeren uitleg te geven over ACT your way en hen hiervoor te motiveren.
Je leert ACT your way als interventie te integreren in de begeleiding als onderdeel van de behandeling.
Je leert ACT your way toe te passen als training van 6 of 12 sessies.
Je doet ervaring op in een aanpak die is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Je leert valkuilen en dilemma’s te hanteren t.a.v. hulpvragen van jongeren met inzet van ACT your way. 
Je doet ervaring op in de rol van trainer van ACT your way. 
Je doet kennis op over het onderzoek naar ACT your way. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
11
12
 ja
€ 495
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Deze cursus is bedoeld voor professionals die minimaal een cursus Acceptance en Commitment Therapy gevolgd hebben.
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.