Opleidingen details RINO Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cognitieve Gedragstherapie bij Ouderen (ID nummer: 395957)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

De doelstelling van de module CGt bij Ouderen is het vergroten van de kennis en vaardigheden ten aanzien van klachtgerichte behandeling bij ouderen middels cognitieve gedragstherapie.

In de module zal aandacht zijn voor de indicatiestelling van klachtgerichte behandeling bij ouderen. Daarnaast zal uitgebreid stilgestaan worden bij ouderen-specifieke aspecten in de cognitief-gedragstherapeutische behandeling.

Aan bod komen onder andere de behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen, PTSS en EMDR bij ouderen, CGt bij ouderen met ASS en CGt bij ouderen met (comorbide) cognitieve stoornissen.

De toetsing zal plaatsvinden aan de hand van presentaties, waarin het geleerde wordt toegepast op (eigen) casuïstiek.

De module Cognitieve Gedragstherapie bij ouderen vormt een vervolg op de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie en de module Psychopathologie op latere leeftijd binnen de GZ-opleiding. Waar binnen de basiscursus CGt de basis wordt gelegd wat betreft de cognitieve gedragstherapie, en binnen de module Psychopathologie op latere leeftijd de basis wordt gelegd wat betreft oudere-specifieke aspecten van psychopathologie, zal in deze module hierin de verbinding worden gelegd en verder vervolg gegeven worden aan hoe de cognitieve gedragstherapie aan te passen aan oudere-specifieke aspecten. 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
6
18
 ja
600,00
30
toetsing en evaluatie
WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde.

De modules CGT basis (100 uur) én Psychopathologie bij Ouderen/Psychopathologie op Latere Leeftijd.

Tenminste 16 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten. (bovenstaande hoeft niet via kopie diploma’s/arbeidscontracten e.d. aangetoond te worden)
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.