Opleidingen details In Tekenbeweging

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

TBM basistraining WERKEN IN AANDACHT (ID nummer: 395871)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd3013-11-2020 t/m 12-11-2021

Het doel van de training ‘WERKEN IN AANDACHT’ is om vaktherapeuten, psychotherapeuten en coaches kennis te laten maken met de tekenbewegingsmethode(TBM).
TBM is een ervaringsgerichte therapie. Lichaam en geest vormen een geheel en beïnvloeden elkaar voortdurend in ons denken, voelen en handelen. TBM werkt op energetisch, emotioneel en cognitief niveau om verstoring van dit mechanisme te herstellen en versterken. Hiermee sluiten wij aan op verschillende vormen van gedragstherapie, waaronder Dialectische Gedragstherapie (DGT), Schematherapie en Mindfulness.
Gezien de huidige ontwikkelingen in methodische werken binnen de GGZ en de eigen praktijk achten wij het zinvol om vakgenoten in staat te stellen de methode, die we ontwikkeld hebben, toe te passen.
Het doel van TBM is om via de energetische weg de levenskwaliteit te verbeteren en meer inzicht te krijgen in het eigen functioneren. De oefeningen zijn gericht op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, ademhaling, concentratie, oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises.

Therapeutische waarde van TBM
herkenning en erkenning van gevoelens en gedachten, ontlading van gevoelens, spanningen en blokkades, verbinding en balans bevorderen tussen beide hersenhelften, structurerend, losmakend en bevrijdend uit vaste patronen, vergroten van concentratievermogen en rust, ik- versterkend, grensverleggend, gericht op het hier en nu, procesgericht.
TBM kan voor veel verschillende doelgroepen toegepast worden (zoals traumastabilisatie en -verwerking, persoonlijkheidsstoornissen zoals borderlineproblematiek, klachtgericht bij bijvoorbeeld angst, dwang en depressie, bij verschillende vormen van autisme, autonomieproblematiek. Ook geschikt voor kinderen en jongeren.

vaktherapeuten, psychotherapeuten en coaches
32
Ja
10
Studieboek In Tekenbeweging Zijn lezen, zelf oefenen met TBM, gekoppeld aan de thematiek van het betreffende onderdeel, èlf een
oefening ontwikkelen, toetsing voorbereiden, eigen casuïstiek inbreng voorbereiden, TBM oefeningen toepassen in werksituatie.
575
het inschrijfgeld is inclusief lesmateriaal
Bestand 
WIA 14 najaar 2020.pdf7268 KB
Hoofdniveau
Beeldende therapie
Tijd11:00 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)
Opmerkingentoegevoegd ivm grote belangstelling

Tijd11:00 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

wij geven trainingen en studiedagen op basis van de tekenbewegingsmethode TBM
Kennemerstraat 9E
2021EA
Haarlem
0646044490
Selecteer een bestand aub.