Opleidingen details UMCG The Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation (ICPE)

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Therap-i workshop (ID nummer: 395782)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

In deze workshop zal de Therap-i module worden geïntroduceerd aan de hand van casuïstiek. Deze module is onderdeel van de Therap-i studie. In deze studie bestuderen we de potentie van dagboekmetingen voor de behandeling van depressieve patiënten met complexe symptomatologie in de tertiaire zorg. Het idee is dat dagboekmetingen op de smartphone en de daaruit resulterende feedback, nieuwe inzichten kunnen bieden voor patiënt en behandelaar.


Het bijzondere van de Therap-i module is dat patiënten, samen met hun behandelaar en een onderzoeker, hun eigen gepersonaliseerde dagboek samenstellen. Hiermee verzamelen ze zelf systematisch gegevens over hun psychische klachten en omgeving tijdens het dagelijks leven. De verzamelde dagboekgegevens worden vervolgens verwerkt in een persoonlijk feedbackrapport. Dit rapport bevat voornamelijk beschrijvende figuren, zoals schommelingen in klachten gedurende de meetperiode. Daarnaast worden ook persoonlijke netwerken teruggekoppeld. In deze netwerken worden verbanden gevisualiseerd tussen de gemeten variabelen. De verwachting is dat zowel patiënten als behandelaren hiermee beter zicht krijgen op de klachten en welke factoren daar mogelijk invloed op hebben. In een regulier consult worden vervolgens werkhypotheses, gebaseerd op bovenstaande figuren, besproken door de patiënt, behandelaar en onderzoeker.

 
De hoofdvraag van de studie is of het gebruik van een gepersonaliseerd dagboek en feedback hierop een gunstig effect heeft op depressieve klachten, het functioneren van mensen, en hun gevoel van controle op het eigen leven en de klachten. Het doel is dat mensen weer het gevoel hebben “in the driver’s seat” te zitten doordat ze inzicht hebben gekregen hoe depressie in hun specifieke geval werkt.

 

In de workshop worden de verschillende onderdelen van de Therap-i module doorlopen aan de hand van casuïstiek. Gezamenlijk wordt een dagboek ontworpen, een persoonlijk feedbackrapport in detail bekeken en besproken, en gebrainstormd over mogelijke klinische werkhypotheses en interventies die kunnen worden ingezet. De workshop is bedoeld voor behandelaren die psychologische behandeling geven voor depressie in het kader van de Therap-i studie.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
anders (vul hieronder in)
Workshop
 Verdiepend
3
30
ja
nvt
2
Geen toetsing
nvt
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd11:00 - 13:00
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)

The Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation (ICPE) aims to perform high-quality research at the crossroads of various disciplines, including Psychiatry, Psychology, Epidemiology, Neurosciences, and Internal Medicine. The program focuses on common mental health problems, with a special emphasis on affective disorders. Main goals are to unravel psychobiological processes involved in the onset and course of affective disorders, and to develop and evaluate personalized interventions to improve mood-related problems and social-emotional functioning. Affective problems account for a large proportion of the burden of disease throughout the life span. Apart from being a cause of suffering on their own, they are also highly prevalent in a wide range of somatic and psychiatric disorders, and interfere with their course. Affective problems are often rooted in early life, with diverging expressions and consequences in subsequent phases of life. These characteristics render affective disorders particularly relevant for healthy ageing.

Hanzeplein 1 - Entrance 24 (Triade building)
9700 RB
Groningen
PO box 30.001, Hospital mail address CC72
9700 RB
Groningen
+31 (0) 50 36 18416/15551
Selecteer een bestand aub.