Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals (ID nummer: 395551)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 351-10-2020 t/m 30-9-2021

- Deelnemers kennen de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied en weten de afwegingen die gemaakt dienen te worden bij dementerende patiënten

- Deelnemers weten hoe om te gaan met verschillende opvattingen van patiënt, professionals en familie

- Deelnemers weten hoe te handelen wanneer ze te maken hebben met een wilsverklaring van een dementerende en wilsonbekwame patiënt

- Deelnemers hebben door videomateriaal een beeld van zorgvuldige afweging bij complexe euthanasieverzoeken

- Deelnemers weten hoe ze hoe om te gaan met specifieke vragen bij euthanasiewensen van psychiatrische patiënten

- Deelnemers weten wat de consulent Euthanasie doet en waarmee ze bij de consulent terecht kunnen.

- Deelnemers weten hoe ze om moeten gaan met de zorgplanning na een euthanasieverzoek

- Deelnemers kunnen voor zichzelf een afweging maken waar hun eigen grens ligt en weten manieren om de patiënt toch passende zorg te bieden bij gewetensbezwaren. 

 

 

 

 

(Meerdaags) Congres
395
Inschrijfgeld is excl. BTW, incl. lunch, koffie/thee, congresmap en toegang tot deelnemerspagina met digitaal naslagwerk
Tijd9:00 - 16:30
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.